Ogłoszenia dla kierowców

Gwarancje godzinowe | Opener Festival

4 lipca 2018 / Polska

Opener Festival już w tym tygodniu! Spodziewamy się ogromnego popytu w trakcie trwania imprezy, dlatego przedstawiamy gwarantowane stawki godzinowe. Zaloguj się w podanych godzinach i wykonuj przejazdy.

Gwarantowana suma wynosi aż 2580 złotych!

W poniższej tabeli prezentujemy stawki oraz godziny, w których obowiązują gwarancje w najbliższym tygodniu 04.07- 08.07. Stawki obowiązują w następujących blokach 3-godzinnych:

Gwarancje sumowane są zawsze po zakończeniu okresu rozliczeniowego i zarówno kwoty bonusów, jak i dodatkowe objaśnienia pojawiają się w zaktualizowanym zestawieniu tygodniowym na profilu najwcześniej we wtorek rano.

Dodatkowe kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stawki gwarantowane:
 • elementy liczone dla całego tygodnia:
  • wykonanie minimum 70% przejazdów z przychodzących zleceń (liczą się tylko przejazdy ukończone, zlecenia odrzucone i anulowane wpływają na poziom tego kryterium)
 • elementy liczone dla danego bloku czasowego:
  • wykonanie minimum 1,5 przejazdu na godzinę – średnia liczona jest dla każdego bloku oddzielnie

Przypominamy również, że do gwarancji wliczają się przejazdy zamówione w danym bloku godzinowym.

Zasady:
 • Do liczby przejazdów decydujących o wysokości bonusu zaliczamy wyłącznie przejazdy zrealizowane = takie, w których pasażer wsiadł, został przewieziony i wysiadł. Nie liczą się przejazdy odwołane przez klientów lub kierowców.
 • Jeśli pasażer jedzie w kilka miejsc, jest to jeden przejazd. Przejazd kończymy dopiero w momencie, gdy pasażer (oraz inne osoby z nim podróżujące) opuści samochód. Oznacza to, że nie można kończyć przejazdu i rozpoczynać nowego z tym samym pasażerem.
 • Jeśli kierowca omyłkowo zakończył przejazd, proszę nie rozpoczynać nowego, tylko napisać do nas prośbę o korektę opłaty. Bonus do przejazdu nie będzie dotyczył dwóch przejazdów z tym samym pasażerem pod rząd.
 • Przejazdy ze znajomymi lub członkami rodziny nie będą objęte bonusami. Uber to system łączący kierowców z pasażerami, znajomych przewozimy poza aplikacją.
 • Wszelkie próby oszustwa, również niewymienione w niniejszym regulaminie, skutkują nieprzyznaniem gwarancji.
 • Oferta nie łączy się z innymi bonusami i gwarancjami.
Przykłady

Sytuacja 1:

Od 07:00 do 10:00 (gwarancja 30 zł/h w czwartek) w ciągu 3 godzin wykonałeś 7 przejazdów na łączną kwotę 90 zł. Uber pobierze 22,5zł (w przypadku kierowców, których obowiązuje prowizja 25%). W związku z tym, że zarobiłeś 67,5/3=22,50 zł za godzinę, Uber dopłaci za każdą godzinę 7,50 zł, tak abyś otrzymał gwarantowane 30 zł za godzinę, czyli w sumie 90 zł. Pamiętaj, nie jest to dopłata do zarobionych pieniędzy, jest to gwarancja, że otrzymasz co najmniej 30 zł za godzinę.

Sytuacja 2:

W ciągu 3 godzin (gwarancja 30 zł/h w środę) wykonałeś przejazdy na łączną kwotę 240 zł, Uber pobierze 60 zł (w przypadku kierowców których obowiązuje prowizja 25%). W związku z tym, że zarobiłeś 180zł/3=60zł za godzinę, Uber nic nie dopłaci. Zarobiłeś więcej niż gwarantowana stawka 30 zł/h.

Sytuacja 3:

W ciągu 3 godzin (gwarancja 30 zł/h w środę) otrzymałeś jedno zlecenie i je wykonałeś. Zarobiłeś więc kwotę 20 zł, a Uber pobierze 5 zł (w przypadku kierowców których obowiązuje prowizja 25%). Pomimo, że zarobiłeś jedynie 15/3=5 zł za godzinę, Uber nic nie dopłaci, gdyż nie spełniłeś wymogu co najmniej 1.5 kursu na godzinę – prawdopodobnie przebywałeś poza centrum miasta.