Please enable Javascript
Skip to main content

En guide til kompensasjons-ordningen for næringslivet i Norge

Hva denne nettsiden har til hensikt å gjøre

Merk:

Viktige lenker

Innhold

For bedrifter

Kontantstøtte for bedrifter

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Sykepenger ved koronavirus - for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Endring i redusert sats for mva

For ansatte

Midlertidig permittering

Støtte for familier