Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

We doen wat juist is. Punt uit.

"Niet alleen ons uiteindelijk resultaat doet ertoe. Hoe we dat bereiken en ons persoonlijke en professionele gedrag tijdens het proces zijn net zo belangrijk. Van alle medewerkers van Uber verwachten we dat ze bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen en altijd integer zijn."

Tony West, Chief Legal Officer, Uber

Ethiek en integriteit

De missie van het Ethics & Compliance-team (E&C) van Uber is om te dienen als een vertrouwde zakenpartner om het succes van Uber te bevorderen en het gedrag van alle medewerkers te sturen. We doen dit door:

 • Een cultuur van ethische besluitvorming te stimuleren en mogelijk te maken.
 • Het personeel van Uber te begeleiden bij de naleving van alle toepasselijke wetten, beleidsregels en voorschriften.

               Scott Schools, Chief Ethics & Compliance Officer, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Programma's met een doel

Ons E&C-team werkt samen met Uber Legal om een uitgebreid en continu programma van beleidsregels, processen en controles op te stellen en te onderhouden om gedrag dat onwettig, onethisch of in strijd is met het beleid van Uber te voorkomen, te detecteren en erop te reageren.

Anticorruptie en anti-omkoping

Engage lawfully with third parties and government officials.

Belangenverstrengeling

Vermijd situaties waarbij persoonlijke belangen in strijd kunnen zijn met professionele werkzaamheden.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg

De naleving van federale en staatswetten en contractverplichtingen makkelijker maken.

Wereldwijde naleving van handelsregels

Voldoen aan de wereldwijde handelscontroles.

Naleving van de regels voor de toeleveringsketen

Voorlichting en evaluatie van de integriteit van leveranciers en derde partijen.

Informatie verzamelen over onze concurrenten

Toonaangevende marktinzichten verkrijgen op een ethische manier.

Naleving van operationele regels

De uitvoering van standaard werkprocedures mogelijk te maken.

Betrokkenheid van medewerkers

Een belangrijk onderdeel van het Ethics & Compliance-programma (E&C) van Uber is om alle medewerkers aan te moedigen om van zich te laten horen:

Aan elkaar en voor elkaar. We zijn een community en samen werken we beter voor één doel: het succes van Uber. Als leden van deze community moeten we op elkaar letten en van ons laten horen wanneer een teamlid dat nodig heeft. Medewerkers van Uber zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden om te reageren als potentiële omstanders en zijn ervan verzekerd dat vergelding voor het ingrijpen, melden of ondersteunen van een onderzoek ten strengste verboden is.

Voor interne Uber-teams. Wij geven al onze teams de ruimte om binnen een ethisch kader met elkaar om te gaan.

Naar de Integriteitshulplijn. De Integriteitshulplijn van Uber is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar in de meeste talen. Meldingen kunnen telefonisch of online worden ingediend en mogen anoniem zijn.

We erkennen medewerkers en managers die hun ethische wijsheid en juridische kennis hebben vergroot en onderhouden. Wanneer zij de essentiële trainingsprogramma's voor naleving voltooien, belonen wij deze Ethics Champions met badges, speciale evenementen en ondersteuning bij hun prestaties.

Integriteitshulplijn

De Integriteitshulplijn van Uber is een vertrouwelijke service voor het melden van overtredingen van de wet of het interne beleid van het bedrijf. De Integriteitshulplijn wordt bediend door een onafhankelijke derde partij en meldingen kunnen anoniem worden gedaan. Binnenkomende meldingen worden gesorteerd en doorgestuurd naar het juiste team voor onderzoek. Uber staat geen enkele vorm van vergelding toe voor te goeder trouw gedane meldingen.

Wanneer gebruik je de Integriteitshulplijn?

 • corruptie of omkoping
 • mededingings- of antitrustpraktijken
 • onregelmatigheden bij de boekhouding of de financiële controle
 • frauduleuze onkostendeclaratie
 • discriminatie, pesten of vergelding
 • intimidatie of geweld op de werkplek
 • diefstal of fraude
 • andere ethische of beleidsschendingen

Wanneer gebruik je de Integriteitshulplijn niet?

 • als supportkanaal
 • als supportkanaal voor chauffeurs en bezorgers
 • als ombudsman
 • als je een overheidsinstantie bent die gegevens van Uber wil opvragen
 • als je kwetsbaarheden in het Uber-platform wilt melden

Naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg

Naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg is van essentieel belang om teams de mogelijkheid te bieden om vermoedens van niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en privacy te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken, te beperken en op de juiste wijze te melden, evenals federale programmavereisten in de gezondheidszorg, waaronder fraude, verkwisting en misbruik (FWA). Het nalevingsprogramma van Uber Health bevordert de naleving van alle toepasselijke federale en staatswetten en contractuele verplichtingen. Het bevat ook een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het nalevingsprogramma voor de zorgvergoeding van Uber.

Naleving van handelsregels

Uber doet er alles aan om te voldoen aan de wereldwijde handelscontroles voor export, douane/import en anti-boycotregels in elk land waar we zaken doen. We doen dit om onze intellectuele eigendom, grensoverschrijdende activiteiten, nationale veiligheid en productkwaliteit te beschermen.

Naleving van de regels voor de toeleveringsketen

Als voorwaarde voor zakendoen met Uber en als partner in onze missie verwachten we dat onze leveranciers zich ook inzetten om het juiste te doen, punt uit. Om er zeker van te zijn dat wij de juiste leveranciers kiezen, lichten wij alle potentiële leveranciers door als onderdeel van ons toetredingsproces om de risico's te beoordelen en hun staat van dienst op het gebied van naleving en het werken binnen de grenzen van de wet en integriteit te evalueren.