Partnersjåførkunngjøringer

En fremtid med samkjøring – den grønne siden av UberPOP

13. november 2017 / Norge

Transportdeling gir miljøgevinster

Norge har som mål å kutte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030(1). Privat bileierskap medfører en enorm samfunnsmessig kostnad i forurensning og CO2-utslipp. Muligheten til å komme seg fra A til B på en enklere måte, som teknologien nå åpner for, vil ha en betydelig innflytelse på behovet for å eie en bil fremover. Det beste er at vi får til dette ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre og mer effektivt, i stedet for å skape behov for nye biler. Det er allerede 2,6 millioner biler i Norge. Ubers teknologi muliggjør smartere transport som får flere mennesker inn i færre biler. Bilen som er en av de dyreste eiendelene vi kjøper, står stille rundt 95 prosent av tiden(2). Å gjøre det så enkelt som mulig å komme seg rundt utfordrer behovet for å eie og bruke egen bil. Dette kan medføre betydelige miljøgevinster, og fører også til økt bruk av andre offentlige transportalternativer ifølge American Public Transportation Association(3).

Det er over 1200 elektriske bilerregistrert i Uber-appen i Oslo

15% av alle Uber-reiser i Norge ble gjort av elektriske biler

Samkjøring i Oslo

Uber har vært tilstede i Oslo siden november 2014. Vi hadde en visjon om å forbedre transporttilbudet i Oslo, gi flere valgmuligheter til forbrukerne og få til en bedre utnyttelse av ressursene som allerede eksisterer – til det bedre for samfunnet og miljøet. Vårt første steg var å lansere UberPOP, en tjeneste hvor privatpersoner bruker sin eksisterende privatbil til å tilby skyss til andre. Dette viste seg å være et etterlengtet, rimelig og trygt supplement til andre transporttilbud i Oslo. Til tross for at partnersjåfører selv bestemmer når de vil være pålogget har det også skapt et pålitelig tilbud som raskt vokser i omfang.

Steg to var å lansere en funksjon som la til rette for at privatpersoner kunne ta med seg andre i samme retning ved at Uber-appen koblet begge sammen i sanntid. Dette er ingen enkel oppgave, da det krever både et stort nok volum og innovativ teknologi. Fordi UberPOP hadde et visst volum i bunnen fikk vi samkjøring til å fungere enkelt i sanntid for både passasjerer og partnersjåfører.

Hver uke ble det gjennomført hundrevis av reiser i Oslo hvor partnersjåføren spesifiserte hvor han/hun skulle og kun tok med seg passasjerer som skulle i samme retning. Enten det var for å kjøre til jobb, kjøre hjem på slutten av dagen, eller for å gjorde ærend i byen, gjør samkjøringsfunksjonen det mulig å ta med andre langs ruten.

Samkjøring i ordnede former

Vi klarte å få samkjøring inn i ordnede former med bakgrunnsjekk av partnersjåfør og krav til bil, samtidig som det fungerte sømløst i sanntid. Potensialet for samkjøring er imidlertid mye større. I NAFs undersøkelse om samkjøring ble det konkludert med at én av tre ønsker samkjøring dersom det blir tilrettelagt for det og at hovedgrunnen til at de ikke samkjører i dag er at de ikke finner noen som skal i samme retning(4). Er det noe det ikke er mangel på er det biler som skal i samme retning. Hver dag kjører hundretusenvis av biler rundt på norske veier. Selv i mindre tettsteder er det ofte en bil som er på vei. Det handler altså kun om å koble personer sammen i sanntid og gjøre det attraktivt for begge parter.

45% av UberPOP partnersjåførene brukte samkjøringsfunksjonen

Hundrevis av reiser i Oslo hvor partnersjåføren samkjørte

En fremtid med UberPOOL?

Uber vil fortsette å jobbe med nye innovative løsninger. På sikt håper vi også å lansere blant annet uberPOOL eller lignende i Oslo. UberPOOL er for eksempel en tjeneste som baserer seg på at nye passasjerer blir koblet med andre passasjerer som allerede er på vei et sted, slik at flere ukjente passasjerer deler en bil. Dette fører til høyere inntjening for de som kjører, siden de har flere betalende i bilen samtidig. Det fører også til lavere priser til de passasjerene, siden de deler på betalingen, noe som igjen gjør transport og mobilitet tilgjengelig for flere samfunnslag. I tillegg er det godt for miljøet, siden man får flere mennesker inn i færre biler. I byer med UberPOOL er over 20% av alle reiser slike UberPOOL-reiser. I løpet av de fire første månedene i 2016 ble det kjørt over 140 millioner færre kilometer med bil fordi to eller tre reisefølger kjørte sammen med UberPOOL i stedet for å sitte i hver sin bil.

 

Referanser

  1. REGJERINGEN. 2015. A new and more ambitious climate policy for Norway.
  2. REINVENTING PARKING. 2013. “Cars are parked 95% of the time”. Let’s check!.
  3. AMERICAN PUBLIC TRANSPORT ASSOCIATION. 2016. Shared Mobility and the Transformation of Public Transit.
  4. NAF. 2016. Start arbeidshverdagen med samkjøring.