Produkter

12 fakta – som du kanskje ikke visste om Uber i Norge

4. mai 2017 / Norge

Investér 5 minutter av tiden din – forstå Uber bedre

Uber – et teknologiselskap

Vi startet i 2009 med å løse et enkelt problem – hvordan få skyss via et tastetrykk. Flere milliarder reiser senere er problemene vi jobber med å løse mye større: Fjerne køer og redusere forurensning ved å få flere personer inn i færre biler.

Vandelsattest

Alle partnersjåfører tilknyttet Uber i Oslo har gjennomgått en bakgrunnssjekk hvor de har fremlagt vandelsattesten sin, før de begynner å kjøre.

Forsikring

Uber sjekker at alle biler i appen er forsikret. I tillegg er uberPOP-reiser i Norge dekket av en kommersiell ansvarsforsikring på opp til 5 millioner USD.

Rating

Gjennom Ubers ratingsystem får både passasjeren og partnersjåføren en rating etter hver reise, slik at vi kan ta grep for å sikre kvalitet i appen. Ratingen stimulerer også til et høyere servicenivå.

Skatt

Alle transaksjonene på Uber er digitale og sporbare, noe som forenkler skatterapportering. Uber kan ikke betale skatt på vegne av partnersjåførene siden de er selvstendige. Men vi ønsker at myndighetene skal pålegge oss å innrapportere inntekten til partnersjåførene så det ikke kan være noen tvil om at alle betaler riktig skatt.

Sikkerhet

Alle partnere har et profilbilde tilknyttet profilen, som blir sjekket opp mot førerkortet deres når de oppretter en konto. Alle reiser er GPS-sporet og innen en reise starter får passasjeren opplysninger om både partnersjåføren og bilen.

Ekstra inntekt

For mange partnersjåfører er Uber en viktig ekstra inntektskilde, som kun er tilgjengelig fordi partnersjåførene kan kjøre på fritiden sin, i tillegg til sine vanlige jobber. Andre velger å kjøre tilnærmet fulltid, men det er 100% opp til den individuelle partnersjåføren når han eller hun ønsker å kjøre.

Teknologi gir lavere priser

Smartere kobling mellom passasjerer og partnersjåfører i sanntid – kombinert med at partnersjåførene kan kjøre når de vil – skaper bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette øker effektiviteten ved at partnersjåførene har betalende passasjer i bilen en større andel av tiden, som gir lavere priser til passasjerer og mindre tomgangskjøring for partnersjåfører. I tillegg bidrar det til god tilgjengelighet selv når etterspørselen er på topp.

Regulering

Dagens regulering hindrer konkurranse, blokkerer ressursutnyttelse som ny teknologi åpner for og fratar forbrukerne de beste løsningene og produktene. I likhet med Konkurransetilsynet(1) og Forbrukerrådet(2) mener vi at behovet er overmodent for en endring av regelverket. Både OECD(3) og Transportøkonomisk institutt(4) påpeker utfordringene, og ESA(5)har konkludert at dagens reguleringen strider med EØS-avtalen. Delingsøkonomiutvalgets konklusjoner viser politikerne hvordan de kan tilrettelegge for bærekraftig og ansvarlig vekst i delingsøkonomien.

Bedre transporttilbud

Uber gjør det enkelt for privatpersoner å dele bilen sin og den ledige tiden sin med andre, og ta betalt for det. Dette øker tilbudet av transport og skaper dermed flere alternativer for kundene.

Alternativ til bileierskap

Sammen med annen kollektivtransport, kan rimelig transportdeling skape et reelt alternativ til å eie og bruke egen bil, noe som innebærer betydelige miljøgevinster.

Samkjøring

I Oslo har partnersjåførene en egen samkjøringsfunksjon, og hver uke benytter pendlere Uber-appen til å ta med seg andre som skal samme vei. Vårt mål er å gi flest mulig mennesker tilgang på enkel, trygg og rimelig transport. I dag er det er over 280 000 Uber-brukere i Oslo.

 

1. KONKURRANSETILSYNET. 2015. Et drosjemarked for fremtiden.
2. FORBRUKERRÅDET. 2015. Over halvparten har hatt dårlige taxi-opplevelser.
3. OECD. 2007. Taxi Services: Competition and Regulation.
4. TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT. 2014. Taxis as urban transport.
5. ESA. 2016. Letter of formal notice to Norway 

I Oslo har partnersjåførene en egen samkjøringsfunksjon, og hver uke benytter pendlere Uber-appen til å ta med seg andre som skal samme vei. Vårt mål er å gi flest mulig mennesker tilgang på enkel, trygg og rimelig transport. I dag er det er over 280 000 Uber-brukere i O