လိုဂိုများ

လိုဂိုနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ

Uber လိုဂိုနှင့် အက်ပ်အိုင်ကွန်များ

Rider၊ Driver၊ Eats နှင့် Freight အက်ပ်များအတွက် လိုဂိုအမျိုးအစားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်မထုတ်ကုန်များကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

Uber Download IconA cloud with a downwards point arrow indicating a downloadဒေါင်းလော့လုပ်ယူမည်Uber လိုဂိုနှင့် အက်ပ်အိုင်ကွန်များကို ဒေါင်းလော့ရယူပါ

Information iconAn "i" character within a circleဒေါင်းလော့ရယူရန်အတွက် ကုမ္ပဏီနှင့် အမှတ်တံဆိပ် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။