အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

ယာဥ္ေမာင္းသူတစ္ေယာက္ကိုဘယ္လုိဖိတ္ေခၚရည္ၫြန္းရမလဲ။

ယာဥ္ေမာင္းသူအသစ္ကိုဖိတ္ေခၚရည္ၫြန္းလုိပါက app ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲလိုက္ပါ၊ ၿပီးရင္ Uber driver ရဲ ့ပရိုဖိုင္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာသူမ်ားကိုလိုက္ေရြးလိုက္ပါ။ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူတကြ UberDOST app ကိုဘယ္လုိအသံုးၿပဳရမလဲၿပသေပးမွာပါ၊ သင္ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာဖိတ္ေခၚရည္ၫြန္းႏိုင္ရန္အတြက္လဲ အၾကံဳၿပဳခ်က္ေကာင္းမ်ားေပးေပးမွာပါ။

ဤေနရာတြင္ SIGN UP အေကာင့္ဖြင့္ဖို ့လုပ္ပါ။

ယာဥ္ေမာင္းသူူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚရန္အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္!

၁။ "Refer a driver" ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

၂။ ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားၿဖည့္လုိက္ပါ။

"Licence Plate(Vehicle Number)" ႏွင့္ "Notes" အကြက္မ်ားကိုမၿဖည့္လဲရပါတယ္၊ ေက်ာ္လိုက္လို ့ရပါတယ္။

၃။ "Set up account" ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚခံရသူရဲ ့အေကာင့္ကုိဖြင့္ေပးအတည္ၿပဳလိုက္ပါ။

ယာဥ္ေမာင္းသူရဲ ့ပရိုဖိုင္ကုိ ပရိုဖိုင္ဓာတ္ပံု ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖင့္ျပဳျပင္မြမ္းမံလိုက္ပါ။

၁။ ယာဥ္ေမာင္းသူအား ပရိုဖိုင္၏အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုၿဖည့္ခုိင္းလိုက္ပါ။

သင္ဖိတ္ေခၚထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ သူ ့၏အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ password တို့ကုိသူ ့အေကာင့္ဖြင့္စဥ္တြင္အသံုးၿပဳရမွာပါ။ အသံုးၿပဳလိုက္ေသာအီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ password သည္သူ Uber Partner app ကိုအသံုးၿပဳၿပီးကားေမာင္းရန္ႏွင့္သူ ၏ယာဥ္ေမာငး္သူအေကာင့္အားဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ၿဖစ္ပါတယ္။

*၂။ သင္ Uber ထံဖိတ္ေခၚမည့္ယာဥ္ေမာင္းသူဓာတ္ပံုကိုရုိက္လိုက္ပါ။

ဒီပံုသည္ Uber ယာဥ္ငွားသူမ်ားကားေခၚဆိုေသာအခါ တြင္ေတြ ့ၿမင္ရမည့္ဓာတ္ပံုပါ။ ၿပံဳးလိုက္ပါ :)

၃။ သင့္ဓာတ္ပံုကိုသိမ္း(save)လိုက္ပါ။

"Save" ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ အကယ္၍ေနာက္ရုပ္ပံု/ဓာတ္ပံုကိုေၿပာင္းလဲလိုပါက "Retake" ကုိႏွိပ္ပါ။

app ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာၾကည့္ၾကရေအာင္။

ကြ်န္ေ္ေတာ္တို့၏ DOST app ၿဖင့္သင္သည္သင္သည္သင္ဖိတ္ေခၚရည္ညွြန္းထားသည့္သူမ်ားကုိစီစစ္ႏိုင္ၿပီး သူတို့ကိုသင္ဘယ္လို Uber ႏွင့္အသင္းဝင္ဖို့္ကူညီလို ့ရမလဲဆိုတာသိရွိႏိုင္မွာပါ။ ဒီဗီဒီရိုဖိုင္တြင္အေသးစိတ္ၾကည့္ရွုႏုိင္ပါတယ္။