အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

UberDOST

Uber နဲ့လက္တဲြမည့္အသင္းဝင္သစ္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ သင္ေငြမည္မ်ွရွာလုိသည္ကိုသင့္ဘာသာသင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အမွီအခိုကင္းကင္းအလုပ္လုပ္လုိေသာအဖဲြ့ဝင္မ်ားအတြက္ App တစ္ခု။

ဤေနရာတြင္ စတင္ပါ။

ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ပါသလဲ?

1

Sign Up အေကာင့္ဖြင့္မယ္။

Doster (ဖိတ္ေခၚသူ)တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ့ သင္ကိုယ္တိုင္ ကားေမာင္းသူ၊ လက္တဲြလုပ္ကိုင္သူ သို့မဟုတ္ Uber ခရီးသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနဖုိ့မလုိပါဘူး။ Dost ဆိုတာဟာ အမွီအခုိကင္းျပီး အလြန္လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာအသုံးျပဳနူိင္ေသာ Android app တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္တို့နဲ့ ၂ မိနစ္အတြင္းမွာတင္ sign up(အသင္းဝင္) လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

သင့္မွာ Uber ကားေမာင္းသူ သို့မဟုတ္ ခရီးသည္ အေကာင့္ရွိျပီးသားဆိုရင္ေတာ့ အီးေမးလ္ အသစ္တစ္ခုနဲ့ sign up (အသင္းဝင္) ေပးပါ။

2

App ကိုေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ။

သင္စရင္းသြင္း (register) ျပီးတာနဲ့ UberDOST ဆိုတဲ့ App ကိုသင့္ရဲ့ Android ဖုန္းမွာေဒါင္းလုတ္လုပ္လုိ့ရပါျပီ။ App ကို install (ထည့္သြင္း)ရာမွာေတာ့ ေပးထားတဲ့ လင့္ထဲက တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖတ္ျပီး လုိက္လုပ္ပါ။

3

ဝင္ေငြရွာပါ။

UberDOST app ကိုအသုံးျပဳဖို့လြန္စြာလြယ္ကူပါတယ္။ Uber ကားေမာင္းသူအသစ္တစ္ေယာက္ကိုဖိတ္ေခၚေပးျပီး သူတို့ကလုိအပ္တဲ့ခရီးစဥ္အေရအတြက္ေမာင္းျပီးရုံ နဲ့ သင္ပိုက္ဆံရရွိမွာပါ။

UberDOST ကိုသုံးျပီးကၽႊန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္ပိုက္ဆံရွာႏိုင္မွလဲ။

UberDOST နဲ့ဆိုရင္သင္ဖိတ္ေခၚေပးတဲ့ကားေမာင္းသူကလုိအပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေရအတြက္ျပီးရုံနဲ့သင္ပိုက္ဆံရရွိမွာပါ။ လုိအပ္တဲ့ခရီးစဥ္အေရအတြက္နဲ့လုိက္ျပီးေပးနႈန္းကေတာ့ ခရီးစဥ္ ၂၀ ခုအတြက္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

 • UberDOST ဆိုတာဘာလဲ။

  UberDOST ဆိုိုတာအမွီအခုိကင္းကင္းျဖင့္ Uber နဲ့လက္တဲြလုိသူ ကားေမာင္းသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚေပးနႈိင္ေသာ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကိုဖိတ္ေခၚေပးျပီး ထုိသူကလုိအပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေရအတြက္ေမာင္းျပီးရုံနဲ့ ဖိတ္ေခၚေပးသူက ပိုက္ဆံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

 • ကားေမာင္းသူ အသင္းဝင္ဖို့လုပ္စဥ္မ်ား မွာမည္သုိ့မည္ပုံရွိသနည္း။

  အဆင့္နွစ္ဆင့္ပါတဲ့လုပ္နည္းလုပ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

  ပထမဆုံး သင္ဖိတ္ေခၚမဲ့သူကို UberDOST app မွာစရင္းသြင္း (register) ေပးဖုိ့လုိပါတယ္။

  ျပီးလ်ွင္ ဖိတ္ေခၚခံရသူအတြက္ Activation စတင္အသံုးၿပဳလုိ ့ရရန္အတြက္လုပ္စဥ္မ်ားတြင္ကူညီေပးရမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြတင္ေပးရုံပါ။ App ထဲမွာတင္ Upload (တင္) လုပ္လုိ့ရပါတယ္။

  UberDOST App ျဖင့္မည္သုိ့မည္ပုံအဖဲြ့ဝင္ဖိတ္ေခၚလုိ့ရသည္ဆိုတာကိုဒီလင့္ေနရာမွာေလ့လာပါ။

 • တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို Uber နဲ့ကားေမာင္းေစလုိရန္မည္သို့မည္ပုံ စည္းရုံးရမည္နည္း။

  Uber နဲ့ကားေမာင္းျခင္းျဖင့္ လြပ္လပ္စြာေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္း ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္းရျခင္းတို့ေၾကာင့္ေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ့အၾကဳံေတြရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

  ကားေမာင္းသူမ်ားဟာ သူတို့၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ၁၀၀% စိတ္တိုင္းက်ကိုယ္တိုင္စီမံႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကကိုယ့္ရဲ့ boss ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာကားေမာင္းလုိတယ္ ဘယ္အခ်ိန္ကားေမာင္းလုိသည္မ်ားကိုကိုုယ့္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္လုိ့ရပါတယ္။ Boss မရွိပါ။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားလည္းရရွိမွာပါ။