အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Build Together, Grow Together

Solve big problems that make the world move

Building something big together

လူတိုင်း နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့ တည်ဆောက်ပေးနေပါသည်။ သင်အလုပ်မှ အိမ်သို့ ပြန်သည့်နည်းလမ်းမှစတင်၍ သင်အစားအသောက်စားသုံးပုံ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော မည်သည့်ပစ္စည်းပစ္စယကိုမဆို သယ်ဆောင်ပုံအထိ ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ရှေ့တစ်ဆင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးများထဲမှ တစ်ချက်မှာ—သင်ပြုလုပ်နေသောအရာသည် အနာဂတ်အား ကူညီပုံဖော်ပေးသည်ကို သိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

တောက်ပသော အနာဂတ်ကို ရယူခြင်းသည် လက်ရှိကာလတွင် အခက်ခဲဆုံး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းရခြင်း၊ အာရုံစူးနှစ်ထားရခြင်းနှင့် ကမ္ဘာတဝန်းရှိ လုပ်ငန်းဖော်များထံမှ ပံ့ပိုးမှုများရရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ Uber တွင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်သူများကို စုစည်းခေါ်ဆောင်ထားသည်။ စိန်ခေါ်မှုအကြီးစားများသည် တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် တိုးတက်နိုင်စေရန် အကောင်းဆုံး အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အခြေခံအားဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်ထားကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လုပ်ကိုင်ရင်း လေ့လာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ရင်းဖြင့် ယုံကြည်ပါသည်—လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စာသင်ခန်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်ကို တိုးတက်စေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တိုးတက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအတူဖြစ်သည်။


Our teams

There’s room at Uber for every talent—and talent from everywhere.