Langkau ke kandungan utama

Beritahu kami lokasi anda

Sila masukkan nama bandar terdekat anda untuk membantu kami memaparkan maklumat yang betul untuk kawasan anda

Perjalanan selamat, bandar lebih selamat

Berusaha lebih daripada biasa demi keselamatan semua pengguna jalan raya

Keselamatan adalah penting bagi kami—tidak kira sama ada anda duduk di tempat duduk penumpang atau memandu. Itulah sebabnya kami tidak henti-henti membangunkan teknologi yang membantu dalam menjadikan jutaan perjalanan lebih selamat setiap hari.

Memastikan anda selamat

Perjalanan yang boleh anda harapkan

Keselamatan penumpang

Kami mereka apl Uber dengan mengutamakan keselamatan. Ketahui tentang ciri yang memastikan keselamatan penumpang.

Keselamatan Pemandu

Untuk memastikan pemandu selamat di jalan raya, kami telah mereka ciri keselamatan pemandu khusus dalam apl kami.

Keselamatan untuk semua orang

Melindungi komuniti

Pengaruh positif

Terdapat hubung kait yang ketara antara kehadiran Uber di bandar dan pengurangan pemanduan dalam keadaan mabuk. Kami juga telah bekerjasama dengan Mothers Against Drunk Driving (MADD) di Amerika Syarikat untuk meningkatkan kesedaran tentang cara yang lebih selamat untuk pulang ke rumah. Ini kerana, pilihan yang lebih banyak akan membawa kepada hasil yang lebih baik.

Sentiasa tersedia, 24/7

Sama seperti bandar tempat kami beroperasi, Uber sentiasa tersedia. Perkara ini sangat penting semasa berlakunya kecemasan, iaitu pada waktu perjalanan yang boleh diharapkan sangat diperlukan untuk pergi ke destinasi yang selamat. Semasa bencana alam, kami juga bekerjasama dengan Persatuan Palang Merah Amerika untuk membantu komuniti di tempat kami berkhidmat.

Keselamatan orang ramai di jalan raya

Jangkauan luas rangkaian rakan pemandu kami membantu kami melindungi komuniti dengan lebih baik. Kami menghantar Amaran AMBER kepada semua rakan pemandu yang berada dalam talian melalui apl Rakan Uber, kerana lebih banyak mata yang kita ada di jalan raya, lebih selamat kita semua.

Komitmen kami

Garis panduan komuniti

Orang ialah unsur yang paling penting bagi pengalaman Uber - penumpang penting dalam mencorakkan pengalaman pemandu dan begitulah sebaliknya. Dengan itu, kami telah menyediakan Garis Panduan Komuniti kami supaya setiap orang di dalam kenderaan mempunyai standard yang sama tentang rasa hormat, kebertanggungjawaban dan budi bahasa.

Garis panduan komuniti kami