Langkau ke kandungan utama

Beritahu kami lokasi anda

Sila masukkan nama bandar terdekat anda untuk membantu kami memaparkan maklumat yang betul untuk kawasan anda

Setiap perjalanan diinsuranskan

Polisi yang membantu pemandu

Polisi insurans kami bekerjasama dengan perlindungan insurans peribadi anda untuk melindungi anda apabila anda memandu dengan Uber. Berikut adalah cara ia berfungsi.

Insurans Ridesharing

Semasa Perjalanan

Semasa anda dalam perjalanan, liabiliti anda kepada pihak ketiga dilindungi oleh polisi insurans Uber sebanyak RM1 juta. Ia merangkumi setiap kejadian yang berlaku antara menerima perjalanan sehingga destinasi penumpang.

Liabiliti RM1M
Polisi insurans komersial kami meliputi liabiliti pemandu kepada penumpang dan mengambil keutamaan ke atas apa-apa perlindungan auto peribadi.

Kecederaan pemandu Tidak diansur/tidak cukup diansur RM 1M
Jika pemandu lain menyebabkan kemalangan tetapi tidak mempunyai insurans yang mencukupi, polisi ini melindungi kecederaan badan sesiapa di dalam kenderaan rideshare itu.

Kontinjen Kemalangan dan Komprehensif¹
Selagi pemandu rideshare mempunyai insurans peribadi kemalangan atau komprehensif, polisi ini melindungi kerosakan fizikal yang berlaku semasa perjalanan dan tertakluk kepada penolakan.

Insurans Rideshare

Antara Perjalanan

Sebelum anda menerima perjalanan, Uber menyediakan polisi liabiliti pihak ke-3 yang memenuhi atau melebihi keperluan insurans liabiliti pihak ketiga.

Liabiliti (Apabila diperlukan)²
RM50,000/RM100,000/RM25,000

Meliputi kecederaan tubuh badan sehingga RM 50,000/individu/kemalangan dengan sejumlah RM 100,000/kemalangan dan sehingga RM 25,000 untuk kerosakan harta benda.

Insurans Rideshare

Offline

Pemandu dikehendaki mengekalkan insurans kereta peribadi yang memenuhi peraturan negeri mereka untuk memandu.

Bersedia untuk memandu?

Mula menjana

Memandu dengan Uber adalah cara anda untuk mendapatkan wang tambahan pada bila-bila masa. Dengan lebih banyak penunggang daripada mana-mana perkhidmatan lain, anda dapat menjana lebih.

Daftar Sekarang

Komitment kami kepada pemandu

Dedikasi kepada keselamatan

Apabila anda memandu dengan Uber, anda akan mendapat sokongan pemandu 24/7 dan perlindungan insurans. Semua penumpang disahkan dengan maklumat peribadi jadi anda akan tahu siapa anda mengambil.

Cara kami menjaga keselamatan anda