Please enable Javascript
Pereiti prie pagrindinio turinio

Padėkite apsaugoti vieni kitus

Visi turime prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo. Todėl sukūrėme standartus, reguliuojančius dalijimąsi paskyra, paskyros turėtojų amžių ir kt.

Dalijimasis paskyra

Paskyra dalytis negalima, nebent tai yra aiškiai nurodyta mūsų gairėse, sąlygose arba kitose politikose. Norėdami naudoti „Uber“ programėlę, turite užregistruoti ir tvarkyti nuosavą aktyvią paskyrą. Neleiskite kitiems asmenims naudotis jūsų paskyra ir niekada jiems neatskleiskite savo prisijungimo informacijos.

  • Apsaugokite savo paskyrą. Neleiskite kitiems asmenims naudotis jūsų paskyra. Galite užsakyti kelionę arba pateikti pristatymo užsakymą kito asmens vardu, jei tas asmuo yra sulaukęs tinkamo amžiaus, – tai nebus „Uber“ bendruomenės gairių pažeidimas.

  • Apsaugokite savo paskyrą. Niekada neleiskite kitiems asmenims prisijungti prie „Uber“ programėlių naudojant jūsų paskyrą ir priimti užsakymus, nebent tai yra aiškiai leidžiama mūsų gairėse, sąlygose arba kitose politikose.

  • Apsaugokite savo paskyrą. Niekada neleiskite kitiems asmenims išsinuomoti paspirtuką, mopedą arba dviratį naudojant jūsų paskyrą, nebent tai yra aiškiai leidžiama mūsų gairėse, sąlygose arba kitose politikose.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys

Jei norite turėti keleivio, „Uber Eats“ naudotojo arba JUMP naudotojo paskyrą, privalote būti bent 18 m. amžiaus. Paskyrų turėtojai negali užsakyti kelionės arba pateikti pristatymo užsakymo kito asmens vardu, jei tas asmuo yra jaunesnis nei 18 m. amžiaus ir kelionės metu arba atsiimant pristatymą jo nelydės suaugusysis. Be to, paskyrų turėtojai negali išsinuomoti dviračių arba paspirtukų kitų asmenų vardu, jei tas asmuo yra jaunesnis nei 18 m. amžiaus. Šio skyriaus nuostatos taikomos visada, nebent mūsų gairėse, sąlygose arba kitose politikose aiškiai nurodyta kitaip.

  • Jei paėmimo arba pristatymo metu pastebėsite, kad jūsų keleivis arba „Uber Eats“ naudotojas atrodo jaunesnis nei 18 metų amžiaus, galite atšaukti kelionę arba pristatymą ir pranešti apie tai „Uber“. Atminkite, kad atšaukiant keliones dėl šios priežasties jūsų partnerio vairuotojo arba kurjerio įvertinimas nepasikeis. Taip pat pravartu keleiviui arba „Uber Eats“ naudotojui pranešti, kodėl negalite priimti kelionės arba baigti pristatymo, kad jie žinotų, kas nutiko.

  • Suaugusieji negali užsakyti kelionės kito asmens vardu, jei tas asmuo yra jaunesnis nei 18 m. amžiaus ir kelionės metu jo nelydės suaugusysis.

  • Suaugusieji negali pateikti pristatymo užsakymo kito asmens vardu, jei tas asmuo yra jaunesnis nei 18 m. amžiaus ir atsiimant užsakymą jo nelydės suaugusysis.

  • Jaunesni nei 18 m. amžiaus asmenys negali išsinuomoti dviračio, mopedo arba paspirtuko naudodami „Uber“ programėlę, nebent mūsų gairėse, sąlygos arba kitos politikose yra aiškiai nurodyta kitaip.

Papildomi keleiviai

Kai vairuojate naudodami „Uber“ programėlę, automobilyje negali sėdėti jokie kiti asmenys, išskyrus kelionę užsakiusį keleivį ir jo svečius. Kai pristatote automobiliu naudodami „Uber Eats“ programėlę, pristatant užsakymą automobilyje negali būti jokių keleivių. Keliaudamas su „Uber“ paskyros turėtojas yra atsakingas už visų savo svečių elgesį. Jei pateikiate kelionės ar pristatymo užsakymą arba išsinuomojate dviratį, mopedą ar paspirtuką kito suaugusio asmens vardu, esate atsakingi už jo elgesį kelionės arba pristatymo metu.

Automobilio informacija

Kad paėmimas arba pristatymas būtų paprastesnis, „Uber“ programėlėse keleiviams ir „Uber Eats“ naudotojams pateikiama partnerius vairuotojus bei pristatymo partnerius ir jų transporto priemones identifikuojanti informacija, įskaitant valstybinį numerį, automobilio markę bei modelį, profilio nuotrauką ir vardą.

  • Visada patikrinkite, ar automobilis atitinka programėlėje nurodytą kelionės informaciją. Nelipkite į automobilį, jei vairuotoją identifikuojanti informacija neatitinka turimų duomenų.

Saugos diržai

Saugos diržų naudojimas gali būti veiksmingiausias būdas apsaugoti gyvybes ir sumažinti sužalojimų tikimybę įvykus automobilių avarijai. Kiekvienas transporto priemonę naudojantis kurjeris, partneris vairuotojas ir keleivis, įskaitant sėdinčiuosius gali galinėse sėdynėse, privalo visada segėti saugos diržą. Keleiviai turėtų užsisakyti automobilį, kuriame yra pakankamai vietos jiems ir jų svečiams, o partneriai vairuotojai turėtų nepriimti kelionės užsakymo, jei automobilyje nėra pakankamai sėdynių ir saugos diržų visiems keleiviams.

Dviračių, mopedų ir paspirtukų vairuotojų šalmai

Dėl saugos priežasčių važiuodami dviračiu, mopedu arba paspirtuku dėvėkite tinkamo dydžio šalmą. Jei dėvėsite šalmą laikydamiesi gamintojo instrukcijų, pvz., jei šalmas dengs didžiąją dalį kaktos ir dirželis bus prigludęs prie smakro, apsaugosite save. Šalmus reikia dėvėti regionuose, kuriuose to reikalaujama pagal įstatymus.

Vaizdo kamerų arba kitų vaizdo ar garso įrašymo įrenginių naudojimas

Visi „Uber“ programėlių naudotojai gali įrašyti visą kelionę ar pristatymo kelionę arba jos dalį, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai norima pranešti apie problemą „Uber“ arba atitinkamai teisėsaugos institucijai. Pagal galiojančius įstatymus ar reglamentus kelionės garsą / vaizdą įrašančiam asmeniui gali reikėti įspėti kitus kelionės dalyvius ir (arba) gauti jų sutikimą. Patikrinkite galiojančius įstatymus ir reglamentus, kad sužinotumėte, ar šios taisyklės taikomos jums.

Asmens vaizdo arba garso įrašo transliavimas yra draudžiamas.

Būkite dėmesingi

Vairuojant reikia pasirūpinti savo ir kitų asmenų sauga. Tai reiškia, kad turite žiūrėti į kelią, būti pailsėję ir stebėti situacijas, kurių metu gali prireikti greitai reaguoti. Mes peržiūrime ataskaitas apie galimai nesaugų vairavimą.

Tinkama priežiūra ir remontas

Partneriai vairuotojai ir kurjeriai turi prižiūrėti savo transporto priemones, įskaitant jų stabdžių, saugos diržų ir padangų būklę. Tai reiškia, kad turite prižiūrėti savo transporto priemonę laikydamiesi atitinkamų saugos bei priežiūros standartų ir visų galiojančių įstatymų bei reglamentų.

Gerbkite kitus eismo dalyvius

Sauga keliuose užtikrinama saugiais veiksmais, pvz., privalote pastebėti ir gerbti kitus eismo dalyvius, nepriklausomai nuo jų naudojamų transporto priemonių.

  • Prieš išlipdami iš transporto priemonės visada žvilgtelėkite per petį ir pastebėkite dviračių, automobilių, paspirtukų vairuotojus bei pėsčiuosius.

  • Dairykitės ir pastebėkite kitus asmenis, kurie važiuoja dviračiu, mopedu ar paspirtuku arba eina pėsti, ir stebėkite savo maršruto kelio sąlygas.

Ekstremaliosios situacijos

Paskelbus ekstremaliąją situaciją, įskaitant, bet neapsiribojant stichinėmis nelaimėmis, pavojaus visuomenės sveikatai ar kitomis krizinėmis situacijomis, „Uber“ gali imtis papildomų priemonių, kad užtikrintų savo platformos saugumą.

Pavyzdžiui, „Uber“ iš visuomenės sveikatos priežiūros institucijos gavus pranešimą, kad „Uber“ platforma besinaudojantis asmuo gali kelti pavojų visuomenei, šio asmens paskyrą galime laikynai sustabdyti, kol vėl leisti naudotis „Uber“ platforma taps pakankamai saugu.

Be to, laikydamiesi atitinkamų institucijų rekomendacijų galime imtis priemonių, kad dalis arba visa „Uber“ platforma būtų nepasiekiama konkrečiame mieste ar regione, kol paskelbta pavojaus visuomenės sveikatai padėtis, stichinė nelaimė ar kita krizinė situacija; arba jei „Uber“ platformos naudojimas gali kelti aiškų ir realų pavojų.

Papildomos gairės, skirtos „Uber Eats“

„Uber Eats“ naudotojai turi laikytis ne tik „Uber“ bendruomenės gairių, bet ir „Uber Eats“ užsakymų ir pristatymo standartų.

Peržiūrėti daugiau bendruomenės gairių

Elkitės su visais pagarbiai

Laikykitės įstatymų

* Šį išteklių valdo trečioji šalis ir „Uber“ nėra atsakinga už turinį.