Atverkite pagrindinį turinį
Uber

Pasakykite, kokioje vietoje esate?

Prašome įvesti savo artimiausią miesto pavadinimą, kad padėtumėte mums parodyti teisingą Jūsų vietovės informaciją

Pasirinkite savo kalbą

Įvairovė ir įtrauktis

Norime, kad „Uber“ taip matytų, jaustų ir dirbtų

Įvairovės šventimas

Įmonę „Uber“ norime paversti visiems tinkama darbo vieta, kad kiekvienas asmuo galėtų būti savimi ir toks autentiškumas būtų suvokiamas kaip pranašumas. Siekiant sukurti visiems darbuotojams, klientams ir pramonei saugią aplinką, kad kuo didesniam skaičiui žmonių būtų pateikiamas pats geriausias produktas ir turėtume pačią efektyviausią komandą, būtina sukurti tokią aplinką, kurioje gerai jaustųsi bet kokie žmonės.

Mūsų įsipareigojimai

Mūsų žmonių tobulėjimas

Nepakanka rasti geriausius žmones įvairiose gyvenimo srityse; kai jie atvyksta į „Uber“, turime jiems padėti ir užtikrinti, kad jaustų priklausymo jausmą. Tuo tikslu 2 ketvirtį imsimės naujų lyderystės programų, kurios skirtos menkai atstovaujamoms grupėms ir moterims, padvigubinsime savo paramą darbuotojų išteklių grupėms ir tęsime įvairovės, įtraukties bei sąjungininkų seminarus.

Vadovybės įtraukimas

Skaičiai yra svarbu, tačiau svarbu ir tai, kad vadovybė skatintų mūsų tobulėjimą. Kiekvienas mūsų aukščiausios vadovybės narys skiria dėmesio keletui įvairovės ir įtraukties prioritetų, kuriame patikimą duomenų rinkinį, kad būtų galima vertinti įvairovę ir įtrauktį kartu su kitais verslo prioritetais. Be to, vadovai asmeniškai įsipareigoja ginti tokias elgesio normas visoje savo veikloje.

Žmonės, kurie padeda „Uber“ tobulėti

Sukurta ir valdoma darbuotojų; darbuotojų išteklių grupės (ERG) dirba siekdamos toliau kurti ir skleisti mūsų kultūrą visame pasaulyje. 2017 m. mūsų įmonės ERG išsiplėtė nuo maždaug 2000 narių iki beveik 7000 narių. Labai didžiuojamės jų darbu: darbuotojai, kurie demonstruoja lyderystę ERG, gavo specialias premijas, siekiant įvertinti jų pastangas stiprinti įtrauktį įmonėje „Uber“.

Sužinokite daugiau apie visą atliekamą Darbuotojų išteklių grupių darbą.

UberAble

„Uber“ globėjų ir darbuotojų, gyvenančių su neįgaliaisiais, bendruomenė

Azijos paveldas

„Uber“' Azijos bendruomenė

UberEqual

„Uber“' socialinės ir ekonominės įtraukties bendruomenė

UberHue

„Uber“' juodaodžių darbuotojų ir susijusių asmenų bendruomenė

Imigrantai

„Uber“' imigrantų bendruomenė

LadyEng

„Uber“' moterų bendruomenė technikos srityje

Los Ubers

„Uber“ Lotynų Amerikos darbuotojų ir susijusių asmenų bendruomenė

UberMosaic

Įvairialypė

„Uber“' darbuotojų bendruomenė

UberParents

„Uber“' tėvų ir globėjų bendruomenė

UberPride

„Uber“' bendruomenė – LGBTQ+ įtrauktis ir įvairovė

UberSages

Visų kartų darbuotojų bendruomenė

Salam

„Uber“' musulmonų darbuotojų bendruomenė

Šalom

„Uber“' žydų kilmės darbuotojų bendruomenė

„Uber“ moterys

„Uber“' moterų, vienai lyčiai savęs nepriskiriančių darbuotojų ir susijusių asmenų bendruomenė

Toliau ginsime tai, kas teisinga

Viešai palaikome politiką, kuria skatinama įvairovė ir įtrauktis šalyse, kuriose dirbame, kad žmonės visur turėtų teisę gyventi, dirbti ir būti savimi.

Pavyzdžiui, ir toliau ginsime imigrantų teises. Didžiuojamės būdami Amerikietiškos svajonės koalicijos nariais. Ši grupė ragina JAV kongresą priimti įstatymus, padedančius JAV gimusius imigrantų vaikus, vadinamus svajotojais, apsaugoti nuo deportacijos. Likus keliems mėnesiams iki Atidėtų priemonių dėl imigrantų vaikų programos (angl. „Deferred Action for Childhood Arrivals“, DACA) galiojimo pabaigos, miestų, kuriuose yra daug svajotojų, savivaldybėse surengėme vairuotojų ir imigracijos srityje dirbančių teisininkų susitikimą, kad būtų atsakyta į kylančius klausimus.

Be to, sukūrėme svajotojams skirtą teisinės pagalbos fondą, kuris sutelks dėmesį į miestus, kuriems reikia daugiausia pagalbos. Mes ir toliau priešinsimės pastangoms pakenkti mūsų įtraukties ir lygybės vertybėms. Tai darėme, kai piliečiams iš musulmoniškų šalių buvo uždrausta atvykti į JAV.

Ir toliau palaikysime LGBTQ+. Didžiuojamės prisijungę prie žmogaus teisių gynimo kampanijos Verslo koalicija už lygių teisių įstatymą ir palaikome JAV federalinius įstatymus, kurie užtikrina vienodą LGBTQ+ bendruomenės narių apsaugą darbo vietoje.

„Įmonėje „Uber“ švenčiame skirtumus ir esame įsipareigoję kurti kultūrą, kurioje kiekvienas jaučiasi laukiamas, palaikomas ir galintis įveikti sunkumus. Siekiant padėti „Uber“ atskleisti visą potencialą, įvairovė ir įtrauktis turi būti visos mūsų veiklos pagrindas.“

Dara Chosrošahis

„Uber“ vykdomasis vadovas

„Įvairovė ir įtrauktis yra ne tik vienos sistemos arba proceso perdarymas, bet ir realių tobulėjimo galimybių, kurios keičia kasdienį elgesį ir požiūrį, suteikimas žmonėms. Atlikdamos tinkamus veiksmus įvairovės komandos gali tapti didžiausiu turtu, prisidedančiu prie naujovių.“

Bo Jong Li

„Uber“ įvairovės & ir įtraukties srities vadovė

Kur mes buvome

Praėjusiais metais nustatėme tikslą padaryti „Uber“ puikia darbo vieta visiems. Praėjusius 12 mėnesių daug investavome į technologijų sektorių ir ieškojome partnerių naudodami tam skirtą fondą, sukurtą siekiant palaikyti organizacijas, kurios stengiasi daugiau moterų ir menkai atstovaujamų žmonių įtraukti į technologijų sritį. Turėdami tokį įsipareigojimą įgijome galimybę dirbti su nuostabiomis organizacijomis, pvz., „Girls Who Code“, BUILD, „Technovation“, Code.org ir SMASH.

Praėjusiais metais taip pat domėjomės, kaip galėtume tobulėti. Manome, kad visiems darbuotojams turime mokėti lygiai. Atlikome kruopščią analizę, padėsiančią mums siekti vienodo apmokėjimo visoje įmonėje nepaisant rasės ir lyties, taip pat užtikrinti konkurencingą atlygį – šios pastangos bus ilgalaikės.

Sukurta Konsultacinė įvairovės taryba

Sukūrėme pirmąją savo Konsultacinę įvairovės tarybą, kuri dabar veikia kaip konsultavimo ir rekomendavimo įstaiga, padedanti mums vykdyti įvairovės, lygybės, įtraukties ir priklausymo iniciatyvas. Tarybą sudaro „Uber“ darbuotojai ir šeši asmenys iš išorės, sutelkiantys dėmesį į įvairovę bei įtrauktį – jie visi teikia pasiūlymus, kaip įmonei tobulėti siekiant labiau įtraukiančios kultūros.

Patobulintas mūsų samdos procesas

Visiškai pakeitėme savo samdos procesą. Tai apėmė daugiau kaip 1000 naujų technikos srities interviu ėmėjų mokymą siekiant sumažinti ir suvaldyti šališkumą – tam naudojame „Talent Sonar“, „TalVista“ produktą, kuris padeda pataisyti daugiau kaip 1500 darbo aprašų, kad jie būtų tinkami platesnei auditorijai.

Pasamdėme įvairovės išteklių komandą

Pasamdėme ir įgaliojome specialią įvairovės išteklių komandą siekdami labiau orientuotis į pagrindinius JAV miestus. Mūsų komandos nustatė konkrečius interviu, kad kandidatams būtų užduodami vienodi klausimai ir vertinama pagal tokią pačią kompetenciją; to darbo rezultatais pasidalysime su darbuotojais, kad jie žinotų, kas lemia mūsų veiksmus. Be to, įgyvendinome interviu moderatorių programą, pagal kurią moderatoriai stebi interviu, kad užtikrintų sąžiningumą.

Sukurti įvairovės seminarai

Sukūrėme programą Kodėl įvairovė yra svarbi. Tai mūsų pirmoji pasaulinė įvairovės studijų programa, kuria siekiama pabrėžti patirties, kilmės ir minčių palaikymo bei išlaikymo svarbą mūsų komandoms. Ši programa yra visų būsimų programų pagrindas ir suteikia bendrą kalbą bei įsipareigojimus, kuriuos taikysime įmonėje. Šiame gyvame ir patyriminiame seminare dalyvavo beveik 4000 darbuotojų iš viso pasaulio.

Dalyvavome Negalios lygybės indekse

2017 m. pirmą kartą dalyvavome Negalios lygybės indekse. Tai bendra Amerikos neįgaliųjų asociacijos ir JAV verslo lyderių tinklo įmonė. Dirbome siekdami proveržio programėlės ir platformos pasiekiamumo bei neįgalių „Uber“ darbuotojų įtraukimo srityse, o DEI suteikė neįkainojamos pagalbos siekiant šių tikslų. Tikimės ir vėl dalyvauti šiais metais.

Tęsiamas darbas siekiant LGBTQ+ lygybės

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad per praėjusius trejus metus gavome aukščiausią 100 balų įvertinimą – pagal Žmogaus teisių gynimo kampanijos fondo verslo lygybės indeksą „Uber“ laikoma viena iš „geriausių vietų dirbti LGBT lygybės požiūriu“. Indeksas atspindi metinę pramonės šakų įmonių apklausą, kuria siekiama padėti verslui suprasti ir įgyvendinti geriausią praktiką, kaip įtraukti LGBTQ+ bendruomenę.

Judėjimas pirmyn

Kaip sakėme praėjusiais metais, tai tik pradžia. Nesvarbu, kuo dirbate „Uber“, įsipareigojame sukurti aplinką, kurioje visi galėtų būti savimi, ne vien tik priklausyti, bet ir būti vertinami už savo autentiškumą. Pabrėždami savo pažangą ir būdami nuoširdūs dėl to, kiek dar reikia nuveikti, stiprinsime savo verslą daugiau kaip 600 miestų 65 šalyse, kur vykdome veiklą.

Kur mes esame

Per paskutiniuosius metus padarėme didelę pažangą, bet dar reikia daug nuveikti, kad būtų padidintas moterų ir kitų mažai atstovaujamų visuomenės grupių atstovavimas, ypač atliekant technines funkcijas. Toliau manome, kad skaidrumas yra vienintelė priemonė, kuria galima siekti esminių pokyčių, todėl esame ten, kur esame:

Pasaulinė lytis

%Moterys%vyrai

[1] 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. duomenys

[2] Pagalbos ir operatorių skyrius apima bendruomenės pagalbos atstovus, mūsų partnerių pagalbos centro, „Xchange Leasing“, nukreipimo operacijų specialistus ir savavaldžių operatorius.

JAV Rasė ir etninė kilmė

% Baltaodžiai
% azijiečiai
% juodaodžiai arba afroamerikiečiai
% ispanai arba atvykusieji iš Lotynų Amerikos
% Havajų arba kitų Ramiojo vandenyno salų čiabuviai
% Amerikos indėnai arba Aliaskos čiabuviai
% keleto rasių kilmės žmonės

[1] 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. duomenys.

[2] Pagalbos ir operatorių skyrius apima bendruomenės pagalbos atstovus, mūsų partnerių pagalbos centro, „Xchange Leasing“, nukreipimo operacijų specialistus ir savavaldžių operatorius.

[3] Rasės ir etninės kilmės procentai gali nesiekti 100 % dėl apvalinimo.

Lytis pagal regioną

%Moterys%vyrai

[1] 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. duomenys

Lyderystė

Įmonėje į aukščiausios grandies vadovų pareigas priėmėme daugiau juodaodžių ir moterų, kaip nurodyta toliau. Be to, 23 % mūsų direktorių valdybos narių yra moterys. Mus drąsina generalinio direktoriaus ir kitų vykdomųjų vadovų įsipareigojimas, nors dar nesame ten, kur turėtume būti:

Lytis

%Moterys%vyrai

[1] 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. duomenys

[2] Vadovybė yra direktorius ir aukštesni vadovai; 2018 m. įtraukiami operacijų skyrių generaliniai vadovai.

Rasė ir etninė kilmė

% Baltaodžiai
% azijiečiai
% juodaodžiai arba afroamerikiečiai
% ispanai arba atvykusieji iš Lotynų Amerikos
% Havajų arba kitų Ramiojo vandenyno salų čiabuviai
% Amerikos indėnai arba Aliaskos čiabuviai
% keleto rasių kilmės žmonės

[1] 2017 m. kovo mėn. ir 2018 m. kovo mėn. duomenys

[2] Vadovybė yra direktorius ir aukštesni vadovai; 2018 m. įtraukiami operacijų skyrių generaliniai vadovai.

[3] Rasės ir etninės kilmės procentai gali nesiekti 100 % dėl apvalinimo.

Įvairovės apibrėžties išplėtimas

Visada supratome ir pripažinome, kad įvairovė yra daugiau nei vien tik rasė ir lytis, ypač pasaulinėje įmonėje; šiais metais norėjome įvertinti skaičius už tradicinio skirstymo ribų. Mūsų darbuotojai iš viso pasaulio gali papasakoti panašių istorijų. Iš viso 16 % JAV darbuotojų turi darbo vizas ir atstovauja 90 skirtingų šalių.

LGBTQ+ bendruomenė

Be to, paprašėme darbuotojų nurodyti savo seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. Atsakymai buvo savanoriški ir anoniminiai. Iš trečdalio atsakiusių darbuotojų 15 % nurodė save kaip LGBTQ+. Pripažįstame, kad galbūt tai per mažas atsakymų rodiklis, kuriuo remiantis būtų galima daryti toli siekiančias išvadas, tačiau jis naudingas kaip pradžios taškas siekiant didesnio rodiklio kitoje ataskaitoje.

2017 m. JT žmogaus teisių biuras išleido elgesio standartus, skirtus pasaulio verslui, kaip elgtis su LGBTQ+ darbuotojais, tiekėjais ir klientais. „Uber“ didžiuojasi palaikydama šiuos standartus ir dirba siekdama naudoti juos kaip savo sistemą toliau augdama bei plėsdamasi.

Kur mes einame

Dar esame santykinai jauna įmonė, bet esame įsipareigoję ir užsidegę padaryti „Uber“ tikrai įvairiapuse ir įtraukiančia vieta. Džiaugiamės turėdami naują įvairovės ir įtraukties srities vadovę Bo Jong Li, kuri, neskaitant kitų dalykų, padės sukurti tvirtą įvairovės programą bei daugiau įtraukiančių tobulinimo programų moterims bei nepakankamai atstovaujamoms mažumoms.

Turime drąsų tikslą tapti labiausiai įtraukiančia darboviete pasaulyje. Žinome, kad ambicijos reikalauja tvirtų ketinimų ir įsipareigojimų iš visų „Uber“ darbuotojų. Turint tai omenyje įvairovė ir įtrauktis bus mūsų įmonės platesnės strategijos pagrindas.

Dvi naujausias EEO-1 ataskaitas galite atsisiųsti toliau. Norėjome pasidalinti tuo su jumis siekdami skaidrumo, nors ir galvojame, kad šioje svetainėje esanti informacija yra geresnė mūsų atliekamo darbo pateiktis.