រំលងទៅកាន់ខ្លឹមសារចម្បង

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Uber
Rides on demand
ដំឡើង

Build Together, Grow Together

Solve big problems that make the world move

Building something big together

យើងកំពុងតែបង្កើតអ្វីដែលមនុស្សប្រើប្រចាំថ្ងៃ។ តាំងពីរបៀបចេញពីធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះ រហូតដល់វិធីបរិភោគអាហារ ឬក៏មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់ប្រភេទ ការងារដែលយើងធ្វើ ជួយរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឱ្យពិភពលោកចម្រើនទៅមុខមួយកម្រិតទៀត។ ហើយវាជារឿងល្អបំផុតមួយក្នុងកិច្ចការដែលបំពេញនៅទីនេះ ដោយដឹងថា ការងារដែលអ្នកធ្វើជួយបង្កើតអនាគតស្រស់បំព្រង។

ហើយការឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់នោះមានន័យថា ដោះស្រាយបញ្ហាដ៏លំបាកៗ បំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ វាទាមទារកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លា សេចក្ដីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្ត និងការគាំទ្រពីសហការីនៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅ Uber យើងបាននាំអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាក់ពិភពលោកមកផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា។ ហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលថា ការប្រឈមដ៏ពិបាកជួយឱ្យយើងម្នាក់ៗរីកចម្រើនបានច្រើនបំផុត។ ហេតុនេះហើយ យើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើចំណេះដឹងដែលបានមកពីការអនុវត្ត ហើយគ្មានថ្នាក់រៀនណាប្រសើរជាងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនោះទេ។ ព្រោះថាប្រសិនបើវាជួយឱ្យអ្នកចម្រើន នោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរីកចម្រើន។ ជាមួយគ្នា។


Our teams

There’s room at Uber for every talent—and talent from everywhere.