Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

בטיחות וכבוד לכולם

להתנהג לכולם בכבוד

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

לציית לחוק

קווים מנחים נוספים ל-Uber Eats

הכוח של הבחירות שלך

המשוב שלך מסייע לנו מאוד

איך לקבל עזרה

איך עובדים הדירוגים

איך הקווים המנחים שלנו חלים עליך