דילוג לתוכן הראשי
Uber
Uber

לנהוג בבטחה

חוויה בטוחה יותר

אפשרויות שיעזרו לשמור על בטיחותך

עזרה בשעת הצורך

קהילה מכילה

ליהנות משקט נפשי בכל נסיעה

לחצן מצוקה

תמיכה באירועים 24/7

מעקב אחר הנסיעה שלי

דירוגים בשני הכיוונים

מספר הטלפון שלך שמור אצלנו

מעקב דרך GPS

כיסוי שאפשר לסמוך עליו

מידע נוסף

טיפים לאיסופים חלקים ובטוחים

בטיחות הנוסעים

בטיחות הנהגים

בזכותך הכבישים בטוחים יותר לכולם

לשמור על הריכוז בזמן הנהיגה

טיפים לבטיחות

חיזוק הקהילה שלנו

לעיון בקווים המנחים של הקהילה