Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

נגישות בזמן השימוש ב-Uber

נוסעים בעלי מוגבלות

תשלומים ללא מזומן

תחבורה בזמן אמת

תעריף ידוע מראש

קווי מדיניות נגד אפליה

קווי המדיניות לגבי בעלי חיים מסייעים

שיתוף זמן ההגעה המשוער והמיקום

נוסעים עם ניידות מוגבלת

רכבים מצוידים

זמין מסביב לעולם

נוסעים חירשים או כבדי שמיעה

נוסעים שזקוקים לסיוע

לקוחות Uber Eats בעלי מוגבלות

לקוחות עיוורים או לקויי ראייה

לקוחות חירשים או כבדי שמיעה

נהגים בעלי מוגבלות

נהגים עם ניידות מוגבלת

נהגים חירשים או כבדי שמיעה

אפשרויות המוצרים לנהגים חירשים או כבדי שמיעה

הפעלת אפשרויות אלו באפליקציה

בקשת נסיעה מהבהבת

הודעות טקסט בלבד במקום שיחות

הודעה השואלת מהו יעדו של הנוסע

אנחנו כאן לשירותך

עזרה ותמיכה

משאבים לנהגים