Please enable Javascript
Preskoči na glavni sadržaj

Činimo pravu stvar. I točka.

„Bitno je upamtiti da nisu važni samo rezultati. Jednako je važno i kako ih ostvarujemo i kako pritom postupamo na privatnom i poslovnom planu. Od svih Uberovih zaposlenika očekujemo da prihvate određene odgovornosti i da se u svim svojim postupcima vode najvišim etičkim standardima.”

Tony West, direktor pravnih poslova, Uber

Etika i poštovanje

Misija Uberovog tima za etička pitanja i usklađenost je biti pouzdan poslovni partner, doprinijeti Uberovu uspjehu i pružati svim zaposlenicima smjernice za etično postupanje. Evo kako to postižemo:

 

 • Potičemo i omogućujemo kulturu etičnog odlučivanja
 • Upućujemo Uberove zaposlenike da poštuju sve primjenjive zakone, pravila i propise

               Scott Schools, voditelj etičnog postupanja i usklađenosti, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Programi sa svrhom

Naš tim za etička pitanja i usklađenost, u suradnji s timom za pravne poslove, izrađuje i održava opsežan i kontinuiran program pravila, postupaka i kontrola za sprečavanje i otkrivanje postupaka koji su nezakoniti, neetični ili se njima krše Uberova pravila te za reagiranje na takve postupke.

Suzbijanje korupcije i mita

Engage lawfully with third parties and government officials.

Sukobi interesa

Izbjegavaj situacije u kojima bi tvoje profesionalne dužnosti mogli omesti osobni interesi.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Poštivanje standarda zdravstvene zaštite

Pomoć u poštivanju saveznih i državnih zakona i ugovornih obveza.

Usklađenost s globalnim trgovinskim pravilima

Poštivanje globalnih trgovinskih kontrola.

Usklađenost u lancu opskrbe

Edukacija dobavljača i trećih strana i procjena njihove etičnosti.

Informacije o konkurentima

Prikupljanje važnih informacija o tržištu na etičan način.

Usklađenost poslovanja

Omogućujemo poštivanje standardnih operativnih postupaka.

Uključivanje zaposlenika

Poticanje svih zaposlenika da se zauzmu za sebe i druge i progovore bez straha ključna je komponenta Uberova programa etike i usklađenosti:

To znači da razgovaraju međusobno i da zastupaju interese drugih. Kao zajednica, jači smo kad udružimo snage na ostvarenju jednog cilja: Uberova uspjeha. Kao članovi zajednice moramo brinuti jedni o drugima i zauzimati se za druge članove tima ako je potrebno. Uberovi zaposlenici znaju koje su njihove odgovornosti kao potencijalnih svjedoka i znaju da ne smiju biti izloženi odmazdi ako se umiješaju, prijave incident ili pomognu u istrazi.

To znači da se mogu obratiti internim Uberovim timovima. Svim timovima omogućujemo komunikaciju s kolegama u etičnim okvirima.

To znači da mogu nazvati liniju za etička pitanja. Uberova linija za etička pitanja otvorena je 24 sata dnevno, 365 dana u godini na većini jezika. Prijave se mogu podnijeti telefonom ili putem interneta i mogu biti anonimne.

Odajemo priznanje zaposlenicima i voditeljima koji proširuju i održavaju svoje znanje o etičkim i pravnim standardima. Kada dovrše osnovne programe obuke u području usklađenosti, tim prvacima etičnog postupanja dodjeljujemo značke, posebne događaje i podršku u ostvarenju rezultata.

Linija za etička pitanja

Uberova linija za etička pitanja povjerljivo je mjesto za prijavu kršenja zakona ili internih pravila u tvrtki. Vodi je neovisna treća strana, a prijave se mogu podnijeti anonimno. Primljene prijave razvrstavaju se po hitnosti i upućuju odgovarajućim timovima na istragu. Uber ne dopušta nikakvu odmazdu za prijave podnesene u dobroj vjeri.

Linija za etička pitanja služi za prijavu sumnji ili saznanja o:

 • Korupciji ili mitu
 • Protutržišnim ili kartelnim praksama
 • Nepravilnostima u računovodstvu ili reviziji
 • Prijevarama povezanim s izvješćima o troškovima
 • Diskriminaciji, zlostavljanju ili odmazdi
 • Uznemiravanju na radnom mjestu ili nasilju
 • Krađi ili prijevari
 • Ostalim kršenjima etičkih smjernica ili pravila

Linija za etička pitanja ne služi kao:

 • Kanal za podršku korisnicima
 • Kanal za podršku vozačima/dostavljačima
 • Pravobranitelj
 • Kontakt za javna tijela koja traže podatke od Ubera
 • Kontakt za prijavu ranjivosti u Uberovu sustavu

Poštivanje standarda zdravstvene zaštite

Poštivanje standarda zdravstvene zaštite omogućuje timovima da spriječe, otkriju, istraže, ublaže i na odgovarajući način prijave sumnju u nepoštivanje važećih zakona i propisa o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti privatnosti, kao i zahtjeva saveznog programa zdravstvene zaštite, uključujući prijevaru, rasipanje i zlouporabu. Planom Uberova programa za poštivanje standarda zdravstvene zaštite promiče se poštivanje svih primjenjivih saveznih i državnih zakona te ugovornih obveza. U tom se planu iznose i ključne sastavnice Uberova programa poštivanja standarda zdravstvene zaštite.

Usklađenost s trgovinskim pravilima

Uber poštuje globalne trgovinske kontrole u vezi s izvozom, carinama i uvozom te propise protiv bojkota u svim zemljama u kojima posluje. Pritom se vodimo zaštitom svog intelektualnog vlasništva, prekograničnog poslovanja, nacionalne sigurnosti i kvalitete proizvoda.

Usklađenost u lancu opskrbe

Od naših dobavljača, kao uvjet da bi mogli poslovati s Uberom i biti partneri u našoj misiji, očekujemo da se zajedno s nama obvežu da će činiti pravu stvar – i točka. Da budemo sigurni u odabir dobavljača, pri uvođenju u posao provjeravamo sve potencijalne dobavljače, procjenjujući rizik i ocjenjujući jesu li dosad poštivali propise i poslovali u zakonskim i etičkim okvirima.