לוגו

סמלי לוגו וקווים מנחים

לוגו וסמלי אפליקציות של Uber

הלוגו של האפליקציות Rider, ‏Driver, ‏Uber Eats ו-Uber Freight מייצג את מוצרי הליבה שלנו.

Uber Download IconA cloud with a downwards point arrow indicating a downloadהורדההורדת לוגו וסמלי אפליקציות של Uber

Information iconAn "i" character within a circleכדי להוריד עליך להסכים לפעול בהתאם לקווים המנחים של החברה ושל המותג.