Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Yuwen Xiong

Recent publications

Discrete Residual Flow for Probabilistic Pedestrian Behavior Prediction

Διαβάστε περισσότερα

DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Instance Segmentation

Διαβάστε περισσότερα

UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation Network

Διαβάστε περισσότερα

Deep Rigid Instance Scene Flow

Διαβάστε περισσότερα

Reviving and Improving Recurrent Back-Propagation

Διαβάστε περισσότερα

Inference in Probabilistic Graphical Models by Graph Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα