Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Wenjie Luo

Recent publications

End-to-End Interpretable Neural Motion Planner

Διαβάστε περισσότερα

IntentNet: Learning to Predict Intention from Raw Sensor Data

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Convolutions for Real-Time Semantic Segmentation of 3D Point Clouds

Διαβάστε περισσότερα

Fast and Furious: Real-Time End-to-End 3D Detection, Tracking, and Motion Forecasting with a Single Convolutional Net

Διαβάστε περισσότερα

PIXOR: Real-Time 3D Object Detection from Point Clouds

Διαβάστε περισσότερα

TorontoCity: Seeing the World with a Million Eyes

Διαβάστε περισσότερα

DeepRoadMapper: Extracting Road Topology from Aerial Images

Διαβάστε περισσότερα