Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Rui Hu

Recent publications

DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch

Διαβάστε περισσότερα

UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation Network

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Task Multi-Sensor Fusion for 3D Object Detection

Διαβάστε περισσότερα

Deep Rigid Instance Scene Flow

Διαβάστε περισσότερα