Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Mengye Ren

Recent publications

Incremental Few-Shot Learning with Attention Attractor Networks

Διαβάστε περισσότερα

Jointly Learnable Behavior and Trajectory Planning for Self-Driving Vehicles

Διαβάστε περισσότερα

Identifying Unknown Instances for Autonomous Driving

Διαβάστε περισσότερα

Graph HyperNetworks for Neural Architecture Search

Διαβάστε περισσότερα

Incremental Few-Shot Learning with Attention Attractor Networks

Διαβάστε περισσότερα

SBNet: Sparse Blocks Network for Fast Inference

Διαβάστε περισσότερα

Learning to Reweight Examples for Robust Deep Learning

Διαβάστε περισσότερα

Meta-Learning for Semi-Supervised Few-Shot Classification

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Short-Horizon Bias in Stochastic Meta-Optimization

Διαβάστε περισσότερα

The Reversible Residual Network: Backpropagation Without Storing Activations

Διαβάστε περισσότερα

End-to-End Instance Segmentation with Recurrent Attention

Διαβάστε περισσότερα

Normalizing the Normalizers: Comparing and Extending Network Normalization Schemes

Διαβάστε περισσότερα