Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Bin Yang

Recent publications

Learning Joint 2D-3D Representations for Depth Completion

Διαβάστε περισσότερα

End-to-End Interpretable Neural Motion Planner

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Task Multi-Sensor Fusion for 3D Object Detection

Διαβάστε περισσότερα

HDNET: Exploiting HD Maps for 3D Object Detection

Διαβάστε περισσότερα

Deep Continuous Fusion for Multi-Sensor 3D Object Detection

Διαβάστε περισσότερα

Fast and Furious: Real Time End-to-End 3D Detection, Tracking and Motion Forecasting with a Single Convolutional Net

Διαβάστε περισσότερα

SBNet: Sparse Blocks Network for Fast Inference

Διαβάστε περισσότερα

PIXOR: Real-Time 3D Object Detection from Point Clouds

Διαβάστε περισσότερα

Learning to Reweight Examples for Robust Deep Learning

Διαβάστε περισσότερα

TorontoCity: Seeing the World With a Million Eyes

Διαβάστε περισσότερα