Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Mapping

Recent ATG R&D publications

DAGMapper: Learning to Map by Discovering Lane Topology

Διαβάστε περισσότερα

Exploiting Sparse Semantic HD Maps for Self-Driving Vehicle Localization

Διαβάστε περισσότερα

Convolutional Recurrent Network for Road Boundary Extraction

Διαβάστε περισσότερα

Learning to Localize Through Compressed Binary Maps

Διαβάστε περισσότερα

Deep Multi-Sensor Lane Detection

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Convolutions for Real-Time Semantic Segmentation of 3D Point Clouds

Διαβάστε περισσότερα

End-to-End Deep Structured Models for Drawing Crosswalks

Διαβάστε περισσότερα

Matching Adversarial Networks

Διαβάστε περισσότερα

Hierarchical Recurrent Attention Networks for Structured Online Maps

Διαβάστε περισσότερα

DeepRoadMapper: Extracting Road Topology From Aerial Images

Διαβάστε περισσότερα

R&D Homepage

Back to homepage