ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธากา: Get a ride. Travel. Explore.

ธากา: choose a ride

  • มอเตอร์ไซค์

  • UberX

  • พรีเมียร์

  • UberXL

  • วิ่งระหว่างเมือง

  • XL Intercity

The same app, wherever you go

Learn more

How we partner with cities

Uber Movement

Learn more

Road safety

Learn more

Supporting cities

Learn more