ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนามบินนานาชาติฮ่องกง (HKG)

วิธีเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เดินทางกับ Uber ได้ทั่วโลก

เดินทางคล่องตัวราวกับคนในพื้นที่

รู้สึกราวอยู่กับบ้านเมื่อมี Uber

เครื่องมือประมาณค่าโดยสาร Uber

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้โดยสารเป็นการประมาณราคาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความผันแปรต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนลด สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาจริงอาจแตกต่างออกไป

วิธีเดินทางในพื้นที่

  • Flash1-4

  • Black1-4

  • UberX1-4

วิธีเรียกรถจากสนามบินฮ่องกง

เรียกรถเมื่อคุณพร้อมที่จะเดินทาง

ออกจากโถงผู้โดยสารขาเข้า

มองหาผู้ขับของคุณ

อัตราค่าที่จอดรถของ สนามบินฮ่องกง

แผนที่สนามบินฮ่องกง

เชื่อมต่อได้ไม่มีสะดุดที่สนามบินฮ่องกง

วิธีเชื่อมต่อ WiFi

ซิมการ์ดและพ็อกเก็ต WiFi

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการร่วมขับกับ Uber

หากคุณต้องการไปยังสนามบินอื่น

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินฮ่องกง