Please enable Javascript
Ohita ja siirry pääsisältöön

Vuoden 2021 henkilöstö- ja yrityskulttuuriraportti

Toiminnan vuosi

COVID-19 järkytti elämäntapojamme, työskentelytottumuksiamme ja liikkumistamme. Työntekijöiden siirtyessä toimistoista koteihin osallisuuden kulttuuriin syntyi uusia toimintatapoja. Näihin kuuluu uusi joustavien työmahdollisuuksien käytäntö vanhemmille ja hoitohenkilöstölle, jotta he voivat yhdistää työn ja rakkaistaan huolehtimisen. Koska jokaisen tilanne kotona on yksilöllinen, loimme kolme laajaa vaihtoehtoa: joustavuutta koko päivän ajan, uudelleen jaetun työajan ja vuorojen vaihdon.

Lisäsimme myös mielenterveystukea, tarjosimme työntekijöille stipendejä kotona työskentelyyn ja peruimme puolivuosittaisen suoriutumisarvioinnin varmistaaksemme, että ihmisten siirtyminen etätyöhön ei vaikuta arvioihin kielteisesti. Pyrimme jatkossakin varmistamaan, että Uber on työpaikka, jossa kaikkia kannustetaan ja tuetaan onnistumisen varmistamiseksi.

Yrityksen johto

Tasa-arvon lisääminen on yksi kuudesta toimitusjohtajamme Dara Khosrowshahin määrittämästä koko yritystämme koskevasta painopisteestä vuodelle 2021. Tämä tarkoittaa väestöllisen monimuotoisuuden lisäämistä Uberissa sekä ryhtymistä entistä selkeämmin rasismia vastustavaksi yritykseksi ja palvelemiemme yhteisöjen tukijaksi. Jokainen johtoryhmän jäsen edistää omalta osaltaan tavoitteemme saavuttamista – etenkin varmistamalla, että koko organisaatio on tässä mukana. Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden lisääminen on yrityksemme strategian keskeinen osatekijä, johon sitoutuminen alkaa johtajistamme.

Bo Young Lee, Chief Diversity and Inclusion Officer

“Uskomme vakaasti, että historia voi muokata meitä, mutta se ei kuitenkaan määrittele meitä. Uber on sitoutunut luomaan uusia toimintatapoja, jotka eivät ole pelkästään puolueettomia, vaan myös edistävät aktiivisesti yhdenvertaisuutta.”

Bo Young Lee, Uberin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja

Dara Khosrowshahi, Chief Executive Officer

“Liikkumista edistävänä yrityksenä pyrimme varmistamaan, että jokainen voi liikkua vapaasti ja turvallisesti niin fyysisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Haluamme auttaa taistelussa yhteiskunnassa jatkuvasti esiintyvää rasismia vastaan ja olemme tasa-arvon puolestapuhuja niin yrityksessämme kuin sen ulkopuolella.”

Dara Khosrowshahi, Uberin toimitusjohtaja

Uber’s employee resource groups provide awareness regarding identity and intersectionality, in addition to leadership development opportunities for members.

Able at Uber

Uber-yhteisö hoitajille ja vammaisille työntekijöille

Asian at Uber

Uberin aasialainen yhteisö

Black at Uber

Uber-yhteisö tummaihoisille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Equal at Uber

Uber-yhteisö ja sosioekonominen yhdenvertaisuus

Immigrants at Uber

Uber-yhteisö maahanmuuttajille

Interfaith at Uber

Uber-yhteisö erilaisten hengellisten uskomusten ja kulttuurien edustajille

Los Ubers

Uber-yhteisö latinalaisamerikkalaisille ja latinotaustaisille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Parents at Uber

Uber-yhteisö vanhemmille ja huoltajille

Pride at Uber

LGBTQ+-yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta tukeva Uber-yhteisö

Sages at Uber

LGBTQ+-yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta tukeva Uber-yhteisö

Veterans at Uber

Uber-yhteisö veteraaneille

Women at Uber

Uber-yhteisö naisille

Työntekijämme

Alla on tarkempi erittely henkilöstöjakaumastamme kahden edellisen vuoden ajalta.¹

Kaaviot | Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma ja etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa

Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma

%Miehet%Naiset

Etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa

%Valkoinen
%Aasialainen
%Tummaihoinen tai afroamerikkalainen
%Latinalaisamerikkalainen tai latinotaustainen
%Monietninen
%Havaijin tai muiden Tyynenmeren saarten alkuperäisasukas
%Amerikan alkuperäisasukas tai Alaskan alkuperäisasukas
%Muun vähemmistön edustaja

Sukupuoli alueittain

%Miehet%Naiset

Kaaviot | Johtohenkilöstömme jakauma⁴

Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma

%Miehet%Naiset

Etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa⁵

%Valkoinen
%Aasialainen
%Tummaihoinen tai afroamerikkalainen
%Latinalaisamerikkalainen tai latinotaustainen
%Monietninen
%Havaijin tai muiden Tyynenmeren saarten alkuperäisasukas
%Amerikan alkuperäisasukas tai Alaskan alkuperäisasukas
%Muun vähemmistön edustaja

Katso Yhdysvaltojen etniset sukupuolijakaumakaaviot henkilöstö- ja yrityskulttuuriraportin sivuilta 35 ja 36.

Katso vuoden 2020 koko raportti

Kaaviot | Uusien työntekijöiden jakauma⁶

Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma

%Miehet%Naiset

Etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa⁷

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Katso Yhdysvaltojen uusien työntekijöiden etniset sukupuolijakaumakaaviot henkilöstö- ja yrityskulttuuriraportin sivuilta 37 ja 38.

Katso vuoden 2020 koko raportti

¹ Nykyiset jakaumatiedot ovat vuoden 2019 maaliskuusta vuoden 2020 elokuuhun.

²Etnistä alkuperää koskevien prosenttiosuuksien summa ei välttämättä ole 100 % pyöristyksistä johtuen.

³Tukityöntekijöihimme (joita kutsutaan alan termein tavallisesti asiakaspalveluhenkilöstöksi) kuuluvat Centers of Excellence ‑keskusten ja Greenlight-tukikeskusten yhteisöasiantuntijat.

⁴Johtohenkilöstö tarkoittaa johtajia ja sitä korkeammassa asemassa olevia.

⁵Etnistä alkuperää koskevien prosenttiosuuksien summa ei välttämättä ole 100 % pyöristyksistä johtuen.

⁶Uusien työntekijöiden jakaumatiedot ovat elokuulta 2020.

⁷Etnistä alkuperää koskevien prosenttiosuuksien summa ei välttämättä ole 100 % pyöristyksistä johtuen.

Diversity and Inclusion reports

1/3