Mine põhisisu juurde
Uber

Ütle meile oma asukoht

Palun sisesta oma lähima linna nimi, et saaksime sinu piirkonna kohta õiget teavet kuvada.

Mitmekesisus ja kaasamine

Kuidas Uber peaks välja nägema, tunduma ja toimima

Mitmekesisuse tunnustamine

Soovime luua Uberis kõiki kaasava töökoha, kus iga inimene võib olla tema ise ja kus seda ehedust tugevusena tunnustatakse. Selleks et luua kõigile meie töötajatele, klientidele ja kogu valdkonnale turvaline keskkond võimalikult hea toote pakkumiseks võimalikult paljudele inimestele ning luua võimalikult hästi toimiv meeskond, on tähtis luua keskkond, kus igasuguse taustaga inimesed saaksid edukad olla.

Teeme järgmist:

Meie inimeste arendamine

Ei piisa vaid parimate inimeste leidmisest kõigilt elualadelt; kui need inimesed Uberisse saabuvad, peame neid ka toetama ja tekitama neis tunde, et nad kuuluvad meie sekka. Selleks käivitame 2. kvartalis uued juhtimisprogrammid vähemusgruppidele ja naistele, kahekordistame töötajate ressursigruppide toetuse ning jätkame mitmekesisuse ja kaasamise ning liitlaseks olemise teemalisi seminare.

Juhtkonna kaasamine

Arvud loevad, kuid oluline on ka tagada juhtkonna toetus meie edusammudele. Iga meie juhtkonna liige on keskendunud mitmele mitmekesisuse ja kaasamise prioriteedile ning paneme kokku tugevaid mõõdikuid, mis hindavad teiste äriprioriteetide kõrval mitmekesisust ja kaasamist. Juhid on kõiges, mida teevad, isiklikult kaasavate käitumisnormide eeskujuks.

Inimesed, kes Uberit liigutavad

Meie töötajate ressursigrupid (ERG-d), mida loovad ja juhivad töötajad, tegelevad võimaluste otsimisega meie kultuuri edasiarendamiseks ning parandamiseks maailmas. 2017. aastal suurenesid meie ERG-d kogu ettevõttes ligikaudu 2000 liikmest 7000 liikmeni. Oleme nende töö üle äärmiselt uhked: töötajad, kes olid ERG-des olulised eestvedajad, said eriboonuse tänuks oma töö eest Uberis kaasamise edendamisel.

Loe lisa töö kohta, mida töötajate ressursigrupid teevad.

UberAble

Uberi kogukond hooldajatele ja puuetega inimestele

Asian Heritage

Uberi' Aasia kogukond

UberEqual

Uberi' kogukonna sotsiaalmajanduslik kaasamine

UberHue

Uberi' kogukond afroameeriklastest töötajatele ja nende liitlastele

Immigrandid

Uberi' kogukond immigrantidele

LadyEng

Uberi' kogukond tehnika alal töötavatele naistele

Los Ubers

Uberi kogukond ladina-ameeriklastest töötajatele ja nende liitlastele

UberMosaic

Uberi' kogukond mitmesuguse taustaga töötajatele

UberParents

Uberi' kogukond lapsevanematele ja hooldajatele

UberPride

Uberi' kogukond LGBTQ+ kaasamise ja mitmekesisuse toetamiseks

UberSages

Kõigi põlvkondade töötajate kogukond

Salam

Uberi' kogukond moslemist töötajatele

Shalom

Uberi' kogukond juutidele

Uberi naised

Uberi' kogukond naistele, transsoolistele töötajatele ja nende liitlastele

seisame jätkuvalt õigete asjade eest

Toetame avalikult põhimõtteid, mis soodustavad mitmekesisust ja kaasamist riikides, kus tegutseme, et inimestel oleks kõikjal õigus elada, töötada ja olla nemad ise.

Näiteks seisame jätkuvalt immigrantide õiguste toetamise eest. Oleme uhkusega organisatsiooni Coalition for the American Dream liige – see on organisatsioon, mis õhutab USA Kongressi võtma vastu seadusi immigrantidest vanemate („unistajate“) USA-s sündinud laste väljasaatmise takistamiseks. Programmi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) lõppemisele eelnenud kuudel korraldasime suure unistajate arvuga linnades juhtide kogunemisi, kus immigratsioonijuristid vastasid nende küsimustele.

Oleme loonud ka fondi unistajatele õigusabi ja muu abi pakkumiseks, keskendudes riikidele, kus nad kõige rohkem abi vajavad. Jätkame meie kaasamise ja võrdsuse väärtusi õõnestavate tegevuste taunimist, nagu tegime siis, kui moslemiriikide kodanikele keelati USA-sse sisenemine.

Seisame jätkuvalt ka LGBTQ+ huvide eest. Oleme uhked, et liitusime organisatsiooni Human Rights Campaign projektiga Business Coalition for the Equality Act ja toetasime USA-s föderaalset seadust, mis tagaks LGBTQ+ kogukonna liikmetele töökohal võrdse kaitse.

„Väärtustame Uberis erinevusi ja soovime luua kultuuri, kus igaüks on teretulnud, toetatud ning motiveeritud. Selleks et Uber oma potentsiaali parimal moel realiseeriks, peavad mitmekesisus ja kaasamine olema kõigi meie tegevuste keskmes.“

Dara Khosrowshahi

Uberi tegevjuht

„Mitmekesisus ja kaasamine ei puuduta vaid üksiku süsteemi või protsessi ümberkujundamist, vaid see hõlmab inimestele tõeliste arenguvõimaluste tagamist, mis muudavad igapäevaseid käitumisi ning suhtumisi. Õigete tegevustega võib mitmekesistest meeskondadest saada meie suurim varandus, kuna nad on uuenduste eestvedajad.“

Bo Young Lee

Uberi mitmekesisuse & kaasamise juhtivametnik

Kust tuleme

Eelmisel aastal alustasime Uberi muutmisega kõigi jaoks suurepäraseks töökohaks. Eelmised 12 kuud investeerisime rohkesti tehnikasektorisse ja lõime partnerlusi spetsiaalse fondi kaudu, mille lõime selleks, et toetada organisatsioone, mis tegelevad suurema arvu naiste ning vähemuste esindajate toomisega tehnikasektorisse. Tänu sellele avanes meil võimalus teha koostööd imepäraste organisatsioonidega, nagu Girls Who Code, BUILD, Technovation, Code.org ja SMASH.

Eelmise aastal otsisime ka ettevõttes võimalusi arenemiseks. Usume kõigi töötajate võrdsusse ja soovime seda tagada. Viisime läbi põhjaliku analüüsi, mis aitaks meil tagada kogu ettevõttes töötasu rassi- ja soopõhise võrdsuse ning tagada konkurentsivõimelise tasu – ja need pingutused jätkuvad pikaajaliselt.

Lõime mitmekesisuse nõustamiskogu

Oleme loonud kõigi aegade esimese mitmekesisuse nõustamiskogu, mis toimib nüüd nõustava ja soovitusi jagava üksusena, et aidata meil tegeleda mitmekesisuse, võrdsuse, kaasamise ning kuuluvuse algatustega. Nõukogu koosneb Uberi töötajatest ja kuuest juhtivast mõtlejast väljastpoolt ettevõtet, kes keskenduvad mitmekesisusele ja kaasamisele ning kellest kõik on pakkunud välja oma vaatenurki seoses ettevõtteüleste edusammudega kaasavama kultuuri suunas.

Oleme parandanud oma värbamisprotsessi

Oleme oma värbamis- ja töölevõtmisprotsessi täielikult ümber kujundanud. Tegelikkuses on see tähendanud enam kui 1000 tehnikaosakonna uue intervjueerija koolitamist erapooliku suhtumise vähendamiseks ja erapooliku suhtumise vastaste kontrollimeetmete lisamist protsessi – muu hulgas rakenduse Talent Sonar (TalVista toode) kasutamist enam kui 1500 ametikirjelduse ümbertegemiseks, et muuta need palju kaasavamaks.

Palkasime mitmekesisust tagava meeskonna

Palkasime ja panime tööle mitmekesisust tagava meeskonna, et USA suuremates linnades oleks olukord paremini kontrolli all. Meie meeskonnad korraldasid struktureeritud intervjuusid, et esitada kandidaatidele samu küsimusi ja võrrelda samu pädevusi, ning jagame selle töö tulemusi töötajatega, et nad teaksid, millele meie tegevused tuginevad. Võtsime kasutusele ka intervjuu moderaatori programmi, kus moderaatorid õigluse huvides intervjuusid jälgivad.

oleme korraldanud mitmekesisuse teemalisi seminare

Lõime programmi Miks on mitmekesisus oluline – see on meie esimene ülemaailmne mitmekesisuse teemaline seminariprogramm, mille eesmärk on rõhutada kogemuste, taustade ja mõtete mitmekesisuse kultiveerimise ning säilitamise olulisust meie meeskondades. See seminar on kõigi järgmiste programmide alus ja loob ühise keele ning paneb paika kohustused, millest kogu ettevõttes lähtume. Sellel praktilisel seminaril osales üle maailma ligikaudu 4000 töötajat.

Osalesime Disability Equality Indexis

2017. aastal osalesime esimest korda programmis Disability Equality Index, mis on Ameerika Puuetega Inimeste Ühingu ja organisatsiooni U.S. Business Leadership Network ühisprogramm. Oleme astunud samme nii rakenduse kui ka platvormi kasutamise hõlbustamiseks ja toetanud puuetega Uberi töötajate kaasamist ning DEI on olnud nende tegevuste edendamisel hindamatu abiline. Ootame innukalt osalemist ka sellel aastal.

Jätkasime oma tööd LGBTQ+ võrdsuse suunas

Oleme uhked ja põnevil, et oleme viimase kolme aasta jooksul pälvinud tipptulemuse 100 organisatsiooni Human Rights Campaign Foundation ettevõtete võrdsusindeksis (CEI), kus Uber tunnistati üheks „ parimaks töökohaks LGBT võrdsuse poolest“. See indeks on iga-aastane uuring, milles osalevad mitmesuguste valdkondade ettevõtted ja mille eesmärk on aidata ettevõtetel mõista ning rakendada parimaid LGBTQ+ kogukonda kaasavaid teguviise.

Edasiliikumine

Nagu eelmisel aastal ütlesime, on see vaid algus. Olenemata sellest, kes sa Uberis oled, soovime luua keskkonna, kus igaüks võib olla tema ise ja sealjuures mitte üksnes tunda end teiste hulka kuuluvana, vaid ka oma eheduse eest väärtustatuna. Rääkides oma edusammudest ja tunnistades ausalt, millega meil on veel vaja tööd teha, tugevdame nii oma ettevõtet kui ka enam kui 600 linna 65 riigis, kus tegutseme.

Praegune olukord

Tegime eelmisel aastal olulisi edusamme, kuid meil on veel palju ära teha, et suurendada naiste ja vähemuste osakaalu ning parandada nende kogemust eelkõige meie tehnikaosakondades. Usume jätkuvalt, et läbipaistvus on ainus vahend, mille abil saame olulisi muudatusi teha, seega täna on olukord järgmine.

Globaalne sugu

%Naised%mehed

[1] Andmed pärinevad 2017. ja 2018. aasta märtsist.

[2] Tugiteenuste ja operaatorite valdkond hõlmab kogukonna toe esindajaid, meie partneri tugikeskuste eksperte, Xchange Leasingu spetsialiste, Funnel Operationsi spetsialiste ja ise autot juhtivaid operaatoreid.

USA Rass ja etniline päritolu

% Valge
% asiaat
% mustanahaline või afroameeriklane
% hispaanlane või ladina-ameeriklane
% Hawaii või muu Vaikse ookeani saare põliselanik
% Ameerika indiaanlane või Alaska põliselanik
% mitmerassiline

[1] Andmed pärinevad 2017. ja 2018. aasta märtsist.

[2] Tugiteenuste ja operaatorite valdkond hõlmab kogukonna toe esindajaid, meie partneri tugikeskuste eksperte, Xchange Leasingu spetsialiste, Funnel Operationsi spetsialiste ning ise autot juhtivaid operaatoreid.

[3] Rassi ja etnilise päritolu protsendid ei pruugi olla ümardamise tõttu kokku 100%.

Sugu piirkondade lõikes

%Naised%mehed

[1] Andmed pärinevad 2017. ja 2018. aasta märtsist.

Juhtimine

Oleme palganud kogu ettevõtte tippjuhtkonda rohkem afroameeriklasi ja naisi, nagu altpoolt näha. Peale selle on 23% meie juhatuse liikmetest naised. Meid toetab pühendumus, mida jagavad meie tegevjuht ja ülejäänud tippjuhtkond, kuigi me pole veel vajalikule kõrgusele jõudnud:

Sugu

%Naised%mehed

[1] Andmed pärinevad 2017. ja 2018. aasta märtsist.

[2] Juhtkond tähendab direktorit ja sellest kõrgemaid ametikohti; 2018. aasta vaade hõlmab operatsiooniosakondade juhte.

Rass ja etniline päritolu

% Valge
% asiaat
% mustanahaline või afroameeriklane
% hispaanlane või ladina-ameeriklane
% Hawaii või muu Vaikse ookeani saare põliselanik
% Ameerika indiaanlane või Alaska põliselanik
% mitmerassiline

[1] Andmed pärinevad 2017. ja 2018. aasta märtsist.

[2] Juhtkond tähendab direktorit ja sellest kõrgemaid ametikohti; 2018. aasta vaade hõlmab operatsiooniosakondade juhte.

[3] Rassi ja etnilise päritolu protsendid ei pruugi olla ümardamise tõttu kokku 100%.

Mitmekesisuse definitsiooni laiendamine

Kuigi oleme alati mõistnud ja tunnistanud, et mitmekesisus pole vaid rass ning sugu, soovisime globaalse ettevõttena sel aastal mõõta numbreid, mis ei kajasta vaid tavapäraseid kategooriaid. Kuna meil on töötajaid kõigis maailmajagudes, on meie töötajatel ka väga mitmesuguseid lugusid rääkida. Kokku on 16% Ameerika Ühendriikide töötajal tööviisad ja nad esindavad 90 riiki.

LGBTQ+ kogukond

Palusime ka oma töötajatel endil oma seksuaalse orientatsiooni ja soolise identiteedi ära märkida. Vastused olid täiesti vabatahtlikud ja anonüümsed. Kokku otsustas vastata enam kui kolmandik töötajatest ja 15% märkis end olekuga LGBTQ+. Kuigi tunnistame, et see võib olla liiga väike vastuste hulk, millest põhjapanevaid järeldusi teha, on kasulik saada lähtepunkt, et järgmises aruandes vastuste määra suurendada.

2017. aastal väljastas ÜRO inimõiguste komitee kogu maailma ettevõtetele mõeldud käitumisnormid LGBTQ+ töötajate, hankijate ja klientide kohtlemise kohta. Uber toetab uhkusega neid norme ja kasutame neid kasvades ning suurenedes rõõmuga oma raamistikuna.

Kuhu teel oleme

Oleme veel üsna noor ettevõte ja soovime südamest muuta Uberi tõeliselt mitmekesiseks ning kaasavaks kohaks. Meil on hea meel oma uue mitmekesisuse ja kaasamise juhtivametniku Bo Young Lee üle, kes aitab muu hulgas koostada tugevat hankijate mitmekesisuse programmi ning luua kaasavamaid arenguprogramme naistele ja vähemustele.

Meil on hullumeelne eesmärk olla maailma kõige kaasavam töökoht. Teame, et selline ambitsioon nõuab iga Uberi inimese vankumatut tahet ja pühendumist. Seda meeles pidades, on mitmekesisus ja kaasamine meie kui ettevõtte laiema strateegia tuum.

Altpoolt saad laadida alla meie kaks viimast EEO-1 aruannet. Soovisime läbipaistvuse huvides neid teiega jagada, kuigi leiame, et sellel saidil olev teave kajastab meie tegevusi paremini.