Products

Impormasyon tungkol sa 2016 Data Security Incident

November 28, 2017 / Cebu

Noong October 2016, nagkaroon ng data security incident sa Uber na nagresulta sa breach of information ng mga rider at driver accounts.

Nasama rito ang impormasyon ng riders kagaya ng pangalan, email address, at cellphone number. Ayon sa outside forensics experts, walang indikasyon na na-download ang trip location history, credit card numbers, bank account numbers, Social Security numbers o dates of birth.

Noong nangyari ang insidente, agad kaming gumawa ng hakbang para protektahan ang aming data, harangan ang anumang unauthorized access, at paigtingin ang aming data security.

MAY KAILANGAN BA AKONG GAWIN?

Naniniwala kaming walang karagdagang hakbang na kinakailangang gawin ng sinumang indibidwal na rider. Wala kaming nakitang ebidensya ng pandaraya o pag-aabuso kaugnay ng insidente. Patuloy kaming nakabantay sa mga naapektohang accounts at na-flag na ang mga ito para sa karagdagang proteksyon mula sa pandaraya.

Hinihikayat namin ang lahat ng users na patuloy na i-monitor ang kanilang credit at accounts, kasama na ang kanilang Uber accounts, para sa anumang isyu. Ipaalam sa amin sa pamamagitan ng Help Center kung may mapansin kayong anumang kahina-hinala o kakaibang activity sa iyong Uber account. I-tap ang “Help” sa app at pumunta sa “Account and Payment Options”. Hanapin ang “I have an unknown charge” at i-tap ang “I think my account has been hacked.”