Skip to main content
Uber

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Statut juridique

Vos options en tant que coursier

En tant que coursier UberEATS, vous avez le choix entre deux types de statuts indépendants. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux.

Statuut: zelfstandige

Onafhankelijk geregistreerd aan BTW

  • U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle registratieprocedures
  • Het beheren van alle financiële en administratieve aspecten is uw verantwoordelijkheid
  • Je moet ervoor zorgen dat je de sociale bijdragen betaalt
  • Geen forfaitaire kosten, bewijs leveren

Statuut: Particulier naar Particulier

P2P volgens de wet De Croo

  • Voor wie?

Iedereen behalve zelfstandigen die voorheen koerier van beroep waren

  • Wat?

U betaalt geen BTW of sociale bijdragen. U betaalt enkel 10% persoonlijke belastingen

  • Hoe? Uber houdt de belastingaftrek bij aan de bron van uw inkomsten op ons platform en draagt de belasting over aan de administratie

Opgelet! U mag het nettobedrag van 5000 € tijdens een fiscaal jaar niet overschrijden. Verder gaan betekent een juridische herkwalificatie als een aanvullende onafhankelijke en een belastingheffing als zodanig.

Devenir coursier professionnel

s'inscrire