Skip to main content
Uber

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Dashboard

Wat vind je erop?

Uw dashboard geeft u toegang tot een schat aan informatie over uw activiteit op ons netwerk. We geven u hieronder een overzicht van alle informatie die u hierop kan vinden.

Mijn Dashboard

Rubriek

Inkomsten van de partner

Samenvatting van de betalingen

Hier vindt u alle wekelijkse betalingen met een detail voor elke dag of rit.

  • Het totale bedrag per week, samen met andere nuttige informatie zoals het aantal voltooide ritten
  • Informatie per dag en per rit, het uur van het oppikken, de duurtijd, de aantal afgelegde kilometers, alsook het bedrag dat u ontvangen hebt na aftrekking van de service-kost

Ontvangsten

Je kunt in dit gedeelte de facturen van elke rit in pdf-formaat downloaden.

Factuur voor service-kosten

U kunt in deze rubriek de wekelijkse facturen van onze service-kosten in pdf-formaat downloaden.

Factuurinstellingen

In dit gedeelte kunt u uw factuurgegevens voor uw facturen met Uber en uw klanten wijzigen.

Belastingoverzicht

In deze sectie vindt u uw maandelijkse belastingoverzicht in pdf-formaat. Het is geen factuur of een officieel belastingdocument. Niets in deze samenvatting vormt een belastingadvies of een expliciete of impliciete loonverhouding tussen Uber en u.

Bankgegevens

In dit gedeelte kunt u uw bankgegevens opslaan of wijzigen. Als beveiligingsmaatregel wordt uw code opnieuw gevraagd. We herinneren u eraan dat uw bankrekening zich in België moet bevinden. Geen enkel extern account wordt door het systeem geaccepteerd.

Rubrique

Parrainage

Cette rubrique vous permet de parrainer directement vos proches et de bénéficier de primes. Vous y trouverez également votre code de parrainage à partager. Enfin, vous pouvez y suivre le statuts de vos invitations et parrainages actuels.

Rubrique

Compte

Documents

Vous pourrez gérer ici tous les documents relatifs à votre personne, votre véhicule et votre licence. Lorsqu'un document muni d'une date d'échéance expirera, vous en serez averti et pourrez alors télécharger les nouveaux documents dans cette section.

Véhicules

Cette rubrique vous permet également d'ajouter un véhicule ou de remettre en ligne les documents relatifs à un véhicule existant

Devenir coursier professionnel

S'inscrire