Λογότυπα

Λογότυπα και κατευθυντήριες γραμμές

Λογότυπο Uber και εικονίδια εφαρμογών

Τα λογότυπα για τις εφαρμογές Επιβάτη, Οδηγού, Uber Eats και Uber Freight αντιπροσωπεύουν τα βασικά προϊόντα μας.

ΛήψηΛήψη λογότυπου Uber και εικονιδίων εφαρμογών

Information iconAn "i" character within a circleΗ λήψη απαιτεί την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας και της επωνυμίας.