Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Nulltolerants rassismi suhtes

Rassismil ja diskrimineerimisel pole meie maailmas kohta. Nende vastu võitlemiseks teeme järgmist.

Oleme uhked, et suutsime pakkuda 10 miljonit tasuta sõitu, einet ja kohaletoimetamist, samas mõistame, et pandeemia ei ole ainus kriis, mis vajab meie tähelepanu. 2020. aasta suvel toimunud „Black Lives Matter“ protestide ajal avaldasime solidaarsust mustanahaliste kogukonnale ja lubasime mitte üksnes võrdsuse eest seista, vaid saada aktiivselt rassismivastaseks ettevõtteks. Soovime, et kõik saaksid vabalt ja ohutult liikuda nii meie platvormi kaudu kui ka meie ettevõttes. Selleks võtsime endale avalikult 14 kohustust, mis aitavad seda olulist eesmärki saavutada.

Lisaks soovime pakkuda ühtekuuluvustunnet kõkidele inimestele. See tähendab nii võrdset tasustamist kui ka karjäärivõimaluste loomist oma juhtidele, kulleritele ja klienditoe töötajatele. Äärmiselt oluline on ka meie tegevuse läbipaistvus.

Uber toetab maailmas levivat rassilise õigluse liikumist.

Palusime spetsialistidelt abi, et koostada uusi rassismivastaseid ja teadvustamata eelarvamuste ressursse, mis on kättesaadavad juhtidele ja sõitjatele. Rakendame diskrimineerimise suhtes nulltolerantsi, korraldame klienditoe meeskondadele erikoolitusi ja teeme lihtsamaks juhtumitest teatamise rakenduse kaudu.

Arendame mitmeid uusi programme ja ressursse võrdsete õiguste eest seismiseks ja toetame mõningaid võtmeorganisatsioone. Siin on kolm organisatsiooni, kellega oma õiglaste eesmärkide nimel koostööd teeme.

Center for Policing Equity (USA)

Toetame nende koostööd politseiga, et mõõta erinevaid käitumisi ja muuta eeskirju, et teha lõpp erapoolikusele politseitöös, mis sageli põhjustab surma ja vanglakaristusi. Õigusstatistika büroo teostatud uuring näitab, et Ameerika Ühendriikides kasutab politsei mustanahaliste vastu kaks kuni neli korda sagedamini jõudu kui valge elanikkonna vastu.

Hollaback! (USA)

Teeme koostööd organisatsiooniga Asian Americans Advancing Justice (AAAJ), et rahastada (terve 2021. aasta jooksul) nende aasialaste, Aasia-ameeriklaste ja Vaikse ookeani saarte elanike (AAPI) ahistamist käsitlevaid koolitusprogramme. Süvendame oma koostööd veelgi ja loome kõrvalseisjate vahelesekkumise haridusprogrammi, mis hakkab olema kättesaadav kõigile Uberi juhtidele, kulleritele, klientidele, sööjatele ja töötajatele.

Prison Reform Trust (Ühendkuningriik)

Me toetame nende missiooni luua õiglane, inimlik ja tõhus karistussüsteem. Nende tegevus on suunatud Ühendkuningriigi kriminaalõigussüsteemis esineva rassilise ebavõrdsuse vähendamisele. Nad tegelevad vanglas viibivate ja sinna sattuvate mustanahaliste ebaproportsionaalselt suure arvukusega.

Püüame kasutada oma teadmisi ja võrgustikku, et edendada võrdsust, toetades samal ajal organisatsioone nende igapäevases töös, et võidelda vaesuse ja rassistliku õigusemõistmise vastu ja propageerida õiglast kohtlemist kõikjal.

Loe lisaks meie tööst mustanahalistele kuuluvate restoranide toetamisekssiitja vaata meie rassismivastaseid lubadusi siit.

Loe lisateavet meie sotsiaalsest mõjutustegevusest

Lubaduste täitmine

Muudame liikumise kõigile võrdselt kättesaadavaks.

Pop-up restoranid Harlemis, New Yorgis

Aitame mustanahalistele kuuluvatel restoranidel jätkata tegevust ka talvekuudel.

Pop-up restoranid Washington DC-s

Võimaldame mustanahalistele kuuluvatel restoranidel laiendada oma tegevust uutesse naabruskondadesse.