Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Sinu linn, meie kohustus

Uber püüab olla 2040. aastaks saastevaba ja vähese pakendijäätmetega platvorm.

Miljonid sõidud päevas, nullheitmed ja üleminek säästlikule pakendamisele

See on meie lubadus kõigi selle planeedi inimeste ees ja teeme kõik endast oleneva, et seda täita. Eesmärk on elektrisõidukid ja sõidu jagamine. Sõitma hakatakse busside, rongide, jalgrataste ja tõukeratastega. See tähendab, et aitame inimestel liikuda, tellida eineid ja saata asju, kasutades säästvamaid võimalusi. Need muudatused ei tule kergelt ning nende saavutamine nõuab pingutamist ja aega. Kuid meil on plaan selleni jõuda ja soovime, et ka Sina sõidaksid koos meiega.

2020

Andsime lubaduse muutuda kogu maailmas heitmevabaks platvormiks.

2023

Laiendatud ülemaailmne kohustus hõlmata saastevabasid kohaletoimetamisi ja edendada üleminekut säästvamatele pakendivalikutele.

2025

Sajad tuhanded juhid lähevad meie Green Future rohelisema tuleviku programmi kaudu üle elektrisõidukitele (EV-dele), läbides 50% kilomeetritest peamistes Euroopa linnades elektrisõidukitega.

80% Uber Eatsi restoranitellimustest Euroopa ja Aasia Vaikse ookeani piirkonna linnades viiakse ühekordselt kasutatavalt plastilt üle korduvkasutatavatele, taaskasutatavatele või kompostitavatele pakenditele.

2030

Uber tegutseb saastevaba liikluse platvormina USA-s, Kanadas ja Euroopa linnades.

100% Uber Eatsi restoranikaupmeestest üle maailma hakkavad edaspidi kasutama korduvkasutatavaid, taaskasutatavaid või kompostitavaid pakendeid.

2040

100% kogu maailma sõitudest ja kohaletoimetamistest toimub heitmevabade sõidukitega või mikromobiilsuse või ühistranspordi lahenduste kaudu.

Pakume rohkem viise rohelise energiaga sõitmiseks

Soovime pakkuda eraautodele keskkonnasäästlikke ühiskasutuses alternatiive.

  • Uber Green

    Uber Green on maailmas kõige laialdasemalt saadaolev tellitav liikuvuslahendus vähese heitega või heitevabade sõitude jaoks. Täna on Uber Green saadaval 110 suurel linnaturul kolmel kontinendil, 20 riigis ja sadades linnades.

  • Transport

    Teeme koostööd kohalike transiidiagentuuridega kogu maailmas, lisades reaalajas transiidiandmed ja piletite ostmise võimaluse otse Uberi rakendusse.

  • Jalgrattad ja tõukerattad

    Oleme integreerinud Lime’i jalgrattad ja tõukerattad Uberi rakendusse enam kui 55 linnas üle maailma, plaanides laiendada mikromobiilsuse võimalusi.

1/3

Aitame juhtidel elektrisõidukitele üle minna

Juhid näitavad teed rohelisema tuleviku poole ja Uber toetab neid. Meie rohelise tuleviku programmi raames jagatakse 800 miljoni dollari eest vahendeid, mis aitavad Kanadas, Euroopas ja USA-s sadadel tuhandetel juhtidel 2025. aastaks akutoitel töötavatele elektrisõidukitele üle minna.

Aitame kaupmeestel säästlikumalt pakendada

Ühekordselt kasutatavate plastijäätmetele ja nende keskkonnamõjule tähelepanu pööramiseks oleme endale missiooniks võtnud, et restoranimüüjad saaksid minna üle taaskasutatavatele, kompostitavatele ja korduvkasutatavatele pakenditele. Aitame kaupmehi üleminekul igas linnas, kus tegutseme, kombineerides väiksemaid hindu, boonuseid ja reklaamimist – eesmärgiga kaotada 2030. aastaks kõik Uber Eatsi restoranisaadetistest tekkivad mittevajalikud plastijäätmed ja 2040. aastaks kõrvaldada kohaletoimetamisega kaasnevad heitkogused.

Koostöö kliimamuutuse vastu võitlemisel

Uber kasutab võitluses kliimamuutustega meie innovatsiooni, tehnoloogiat ja talente. Teeme koostööd mittetulundusühingute, huvigruppide ja keskkonnaõigluse organisatsioonidega, et puhtale ja õiglasele energiale üleminekut kiirendada. Teeme koostööd ekspertide, sõidukitootjate, laadimisvõrkude pakkujate, elektrisõidukeid ja elektrirattaid rentivate sõidukiparkide ja kommunaalteenuste ettevõtetega, et anda juhtidele taskukohane võimalus kasutada rohelist energiat tarbivaid sõidukeid ja laadimistaristut. Teeme koostööd ka taaskasutatavate, korduvkasutatavate ja kompostitavate pakendite pakkujatega, et restoranikaupmehed saaksid kvaliteetseid pakendeid madalama hinnaga.

Meie koostööpartnerid ja partnerid

Laadimistaristu

1/10

Elektrisõidukid

1/13

Säästlik pakend

1/7

Läbipaistvuse muutmine prioriteediks

Edusammude algus on kriitiline pilk olukorrale, kus täna oleme, ja tulemuste jagamine eesmärgiga vastutustundlikult sõita.

ESG aruanne

Uberi keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne näitab, kuidas me oma põhitegevuste ja sotsiaalse mõjuga muudame kõigi toimetuleku lihtsamaks.

Kliimahinnang ja tulemusaruanne

Meie kliimahinnangus ja tulemusaruandes analüüsitakse miljardeid sõite, mis on tehtud meie platvormil Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Euroopa suurematel turgudel. Uber oli esimene ja üks ainsatest liikuvusega tegelevatest ettevõtetest, kes hindas ja avaldas mõju mõõdikuid, mis põhinevad juhtide ja sõitjate tegelikul Uberi toodete kasutamisel.

Sädelev elektrifitseerimine Euroopas

Uber kiirendab oma pühendumust jätkusuutlikkusele Euroopas ja kogu maailmas. Meie SPARK!-i aruandes on üksikasjalikult kirjeldatud Uberi lähenemist ja seda, kuidas loodame teha koostööd autotootjate, laadimisfirmade ja poliitikakujundajatega, et oma eesmärke saavutada.

Teaduspõhiste eesmärkide algatus

Uber liitus algatusega Science Based Targets (SBTi), et aidata tagada vastutus ja järjekindlus heitmevabaks platvormiks pürgimisel. SBTi määratleb eesmärkide seadmise parimad tavad ning hindab ja kinnitab sõltumatult edusammude saavutamist.

See lehekülg ning sellega seotud kliimahinnang ja tulemusaruanne; SPARK! aruanne ning keskonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne sisaldavad tulevikku suunatud avaldusi meie tulevase äritegevuse ootuste ja eesmärkide kohta, hõlmates ka riske ja kahtlusi. Tegelikud tulemused võivad eeldatavatest tulemustest oluliselt erineda. Lisateavet leiad meie aruannetest.