Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Budování různorodých týmů, které budou sloužit různorodé platformě

Na platformě Uber se během našich 19 milionů jízd denně setkává ohromující počet různých lidí. Musíme budovat naše produkty a vést podnikání způsobem, který odráží rozmanité komunity, kterým sloužíme. Proto je nezbytné, aby naši zaměstnanci ztělesňovali rozmanitost naší platformy. A abychom pěstovali prostředí, kde tato rozmanitost vzkvétá, kde lidé cítí, že tam patří a že mohou přispět k našemu společnému úspěchu.

Uber postupnými a udržitelnými změnami přestavěl kompletně svůj základ a zcela přetvořil kulturu celé společnosti. Uplynulo pět let a začínáme pozorovat, jak rozmanitost posiluje naši sebedůvěru a pomáhá nám vytvářet spravedlivější a inkluzivnější prostředí, abychom mohli společně zlepšit svět.

Vedení společnosti a podpora rozmanitosti

V Uberu jsme se zavázali zvyšovat demografickou rozmanitost a stát se společností, která aktivně vystupuje proti rasismu a sjednocuje všechny komunity, které využívají naše služby. Proto si naše nejvyšší vedení stanovilo cíle v oblasti zastoupení napříč všemi týmy a pravidelně monitoruje pokrok. V roce 2020 jsme se také veřejně zavázali, že prostřednictvím našich produktů a partnerství rozšíříme naše úsilí na všechny uživatele na naší platformě. Aktivně tyto závazky řídíme, sledujeme a postupujeme v jejich plnění.

„Víme, že pokrok si žádá čas, ale není to nedostatek vhodných řešení, co nás zpomaluje. Když společnostem schází odvaha vydat se cestou boje proti rasismu a nadřazenosti bílé rasy, jen těžko můžou prospívat. Když jednotlivci a firmy nevidí rychlé změny, ztrácí chuť a rychle jim dochází energie. Podle nás je ale nejudržitelnější formou změny postupná transformace. Nerovnost a rasismus se neobjevily přes noc, proto je nebude jednoduché napravit. Tahle práce není nikdy hotová. Já ale věřím, že pokud zůstaneme odhodlaní, změny se nakonec dostaví. Uber se nikdy nebál zavázat k trvalým opatřením, což je pro mě začátkem úspěchu.

Bo Young Lee, vedoucí týmu různorodosti a začlenění

„Jako firma, která zařizuje dopravu, máme za cíl postarat o to, aby všichni bez ohledu na svůj fyzický, ekonomický a sociální stav mohli cestovat volně a bezpečně. Abychom toho dosáhli, musíme bojovat proti rasismu, který stále přetrvává v řadě komunit, a zároveň být bojovníky za rovnoprávnost v naší firmě i mimo ni.

„Jedno víme jistě: nemůžeme jen sedět a doufat, že samotné naše produkty pomůžou k lepší rovnoprávnosti a spravedlnosti. Pro rychlejší změny musíme využít náš globální vliv, naše technologie a nashromážděná data. Jedině tak se můžeme stát společností, která aktivně vystupuje proti rasismu, nabízí bezpečnější a inkluzivní platformu a je věrným spojencem všech komunit, které využívají naše služby.“

Dara Khosrowshahi, generální ředitel

Zaměstnanecké skupiny

Kromě příležitostí k rozvoji vůdcovských schopností zvyšují skupiny pro zaměstnance Uberu povědomí o identitě a intersekcionalitě.

Able at Uber

Komunita Uberu pro pečovatele a zaměstnance se speciálními potřebami

Asian at Uber

Asijská komunita Uberu

Black at Uber

Komunita Uberu pro afroamerické zaměstnance a jejich podporovatele

Equal at Uber

Komunita Uberu pro socioekonomickou inkluzi

Immigrants at Uber

Komunita Uberu pro přistěhovalce

Interfaith at Uber

Komunita Uberu pro jedince různého duchovního vyznání a různých kultur

Los Ubers

Komunita Uberu pro zaměstnance hispánského a latinskoamerického původu a jejich podporovatele

Parents at Uber

Komunita Uberu pro rodiče a pěstouny

Pride at Uber

Komunita Uberu pro inkluzi LGBTQ+ a rozmanitost

Sages at Uber

Komunita Uberu pro zaměstnance všech generací

Veterans at Uber

Komunita Uberu pro veterány

Women at Uber

Komunita Uberu pro ženy

Výroční zprávy o lidech a kultuře

Zprávu o lidech a kultuře zveřejňujeme každý rok, abychom informovali o tom, jak přistupujeme k řízení lidského kapitálu, rozmanitosti, rovnosti příležitostí, inkluzi a firemní kultuře. Sdílíme aktualizované údaje o zastoupení a informujeme o tom, jak se nám daří plnit naše cíle. Tato zpráva je klíčovým prvkem našeho úsilí o zlepšování transparentnosti dat o zaměstnancích a našich postupů v oblasti lidského kapitálu.

Uber se snaží zajišťovat spravedlivější příležitosti pro každého, s kým přijde do kontaktu. Abychom toto úsilí mohli prezentovat lepší a ucelenou formou, zprávu o lidech a kultuře jsme začlenili do zprávy o životním prostředí, sociálních oblastech a správě a řízení (ESG). Výsledkem je naše nová zpráva o životním prostředí, sociálních oblastech a správě a řízení.

Být zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi

Zpráva EEO-1, také známá jako informační zpráva zaměstnavatele, je nařízena federální vládou USA a vyžaduje, aby společnosti vykazovaly údaje o zaměstnanosti podle rasy / etnického původu, pohlaví a pracovní kategorie.

Zpráva slouží k zajištění rozmanitosti a rovných příležitostí pro všechny naše zaměstnance – v podstatě jde o mapu zaměstnanců Uberu v USA v určitou dobu. Podpora rozmanitosti na pracovišti pomáhá našemu podnikání kriticky přemýšlet o svých cílech z hlediska naší širší strategie DEI. Rozhodli jsme se zveřejnit tuto zprávu jako součást našeho trvalého závazku zvyšovat transparentnost a podrobnosti týkající se demografických údajů našich zaměstnanců.

1/3

Uber je hrdý na to, že je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a pozitivními řešeními. Všechny kvalifikované uchazeče o práci u nás zvažujeme bez ohledu na jejich pohlaví, genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženství, původ, postižení, status chráněného veterána, věk nebo jinou vlastnost chráněnou zákonem. V souladu se zákonnými požadavky se nedíváme ani na trestní minulost kvalifikovaných uchazečů. Viz také „Rovné pracovní příležitosti jsou zákonem“, dodatek „EEO je zákon“„Ustanovení o nediskriminaci v oblasti transparentnosti odměňování“. Pokud máš handicap nebo zvláštní potřebu, které je nutné se přizpůsobit, dej nám vědět vyplněním tohoto formuláře.

DEI a život v Uberu

Další informace o tom, jaké je to pracovat v Uberu, najdeš na naší stránce Kariéra.