Přeskočit na hlavní obsah
Uber

Sděl nám svoji polohu

Zadej název nejbližšího města, abychom ti mohli zobrazit správné informace pro tvou oblast

Předem stanovená cena

Konkrétní částka ihned po přijetí objednávky

Přečti si o novém způsobu výpočtu jízdného a o výhodách, které přináší.

Předem stanovená cena

Podívej se, jak to funguje

Podívej se na krátké video

Předem stanovená cena

V Praze se nyní cena jízdného stanovuje předem na základě údajů o vzdálenosti a čase cesty, dopravní situaci a aktuální poptávce.

Podívej se na video, které jednoduchým způsobem vysvětluje fungování nových funkcí.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se předem stanovené ceny za jízdu

 • Proč se způsob výpočtu ceny mění?

  Zkušenosti z trhů, kde je využívána předem stanovená cena, signalizují významné zvýšení počtu uživatelů aplikace Mimoto díky skutečnosti, že cestující vidí konečnou částku, která má být zaplacena, před objednáváním cesty, mohou udělat informované rozhodnutí o objednávce. Díky tomu je mnohem větší pravděpodobnost výběru jízdy, což znamená, že se počet objednávek zvyšuje.

 • Jak bude tato změna ovlivňovat mé výdělky?

  Testy, které jsme provedli, potvrdili, že hodnota průměrného týdenního výdělku se neliší od výdělku, který byl počítán prostřednictvím předchozí metody. A navíc díky rostoucímu počtu cestujících a tím i vyššímu počtu objednávek zvyšuje průměrný výdělek řidičů.

 • Co když chce cestující změnit cíl?

  Pokud cestující změní cíl v aplikaci, zobrazí se zpráva, která informuje o možné změně ceny. Uvidíš nový cíl a nová hodnota se zobrazí po ukončení jízdy.

 • Změní se cena jízdy, pokud bude cestující vyžadovat jinou trasu?

  Po dokončení cesty se bude vždy porovnávat předpokládaná a skutečná hodnota jízdy. Pokud systém zjistí významné rozdíly, náklady na cestu se automaticky přepočítají podle skutečně ujetých kilometrů a času trvání jízdy.

 • Změní se cena za jízdu, pokud bude jízda trvat déle kvůli náhodným faktorům jako je například nepředvídatelná dopravní situace?

  Po dokončení jízdy se bude ujetá trasa analyzovat. Pokud systém zjistí významné rozdíly mezi skutečnou délkou cesty a předpokládanými hodnotami - náklady na cestu se automaticky přepočítají.

 • Co když cestující požaduje zastavení na trase?

  Můžeš vyhovět požadavku cestujícího. Pokud se čas zastavení a čekání na cestujícího výrazně zvýší rozdíl mezi předpokládaným časem jízdy a ovlivní délku trasy, náš systém přepočítá hodnotu cesty po její dokončení a určí novou cenu jízdy.

  Doporučujeme, požádat cestujícího o zadání zastávky jako dalšího cíle v aplikaci. Systém vypočítá novou hodnotu jízdy.

 • Bude poplatek za opuštění města zahrnut do předem stanovené ceny jízdy?

  Ano, poplatek za opuštění hranic města bude zahrnut do výpočtu předem stanovené ceny.

 • Po přijetí objednávky vidím cenu za cestu. Je poplatek společnosti Uber již odečten z této částky?

  Ne, hodnota zobrazená na obrazovce je cena, kterou cestující zaplatí za cestu. Pokud chceš zjistit svůj výdělek z dané cesty, odečti poplatek od této částky.

 • Někdy po přijetí objednávky nevidím cenu. Proč?

  Existují dvě možná vysvětlení, proč nevidíte cenu za cestu:

  • Uživatel, který objedná cestu, používá telefon s operačním systémem Windows Phone - odhadovaná cena cestovních funkcí na těchto zařízeních nefunguje.
  • Jízda byl objednána předem. Jestliže cestující využil možnost naplánovat jízdu, výpočet předem stanovené ceny se neuplatňuje - cena je vypočítána podle předchozí metody.
 • Bude poplatek za čekání na cestující připočítán k předem stanovené ceně jízdy?

  Ano, po dokončení cesty se čekací doba cestujících přidá k předem stanovené ceně. Poplatek za čekání se nezobrazí před začátkem cesty, systém ho přidá po ukončení jízdy.

Vydělávej s Uberem

Registuj se