Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Безопасност и уважение за всички

Указания за общността на Uber

Нашите указания допринасят за безопасното предоставяне на нашите услуги, винаги с уважително и учтиво отношение.

Всички потребители, които регистрират профил в Uber и използват приложенията, трябва да спазват тези указания. Това се отнася не само за шофьорите, а и за пътниците, куриерите, клиентите на Uber Eats, търговците, както и потребителите на JUMP.

Уважение към всички

Указанията в този раздел допринасят за изграждане на положителни взаимоотношения в нашата многообразна общност при всяко предоставяне на услуга.

Заедно за общата ни безопасност

Екипът ни работи ежедневно, за да направи използването на нашите услуги по-безопасно за всички. Тези стандарти са създадени затова. В този раздел има и насоки конкретно за Uber Eats.

Спазвайте законите

Поели сме ангажимент да спазваме законите. Очакваме същото и от всички потребители на нашите приложения.

Допълнителни указания за Uber Eats

Освен указанията за общността на Uber, прегледайте и стандартите за поръчки и доставки с Uber Eats.

Силата на вашия избор

Всеки ден милиони хора имат приятни изживявания с Uber. Тези положителни взаимодействия определят това кои сме. Благодарим, че пожелахте да способствате за това общността на Uber да бъде безопасна и гостоприемна.

Вашите отзиви са от значение

Ако се случи нещо, приятно или не, ви предлагаме лесен начин да ни информирате. Нашият екип работи непрестанно за подобряването на нашите стандарти. В това вашите отзиви играят важна роля. Те ни позволяват да предприемаме подходящите действия за усъвършенстване на тези стандарти в тон с постоянното развитие на нашите технологии.

Как да получите съдействие

Ако искате да съобщите за инцидент, посетете help.uber.com или се свържете с нас чрез приложението. Ако се окажете в непосредствена опасност, известете местните власти, преди да се свържете с Uber.

Как функционират рейтингите

Висок рейтинг означава, че се справяте чудесно. Ако рейтингът ви е значително по-нисък от средното, е възможно временно или окончателно да изгубите достъп до приложението. Ако това се случи, може да споделим с вас информация, която да ви помогне да го подобрите.

Как се прилагат нашите указания

Uber преглежда всички подадени до нашите екипи за поддръжка сигнали за потенциални нарушения на указанията за общността, и те могат да бъдат разследвани от специализиран екип. Профилът ви може да бъде временно спрян до завършването на прегледа. Неизпълнението на което и да било от тези указания може да стане причина да изгубите достъп до профилите си в Uber.

Целта на тази страница е да бъде ресурс, обобщаващ указанията за общността на Uber. Прочетете подробната версия на указанията за общността за Европа и Субсахарска Африка тук и тук за Близкия Изток и Северна Африка. Пътниците и потребителите на Uber Eats могат да прочетат условията за използване на услугата за Uber и Uber Eats тук, а условията за използване на услугата за велосипеди JUMP тук. Партньорите могат да открият своето правно споразумение с Uber тук.

Неизпълнението на което и да е от указанията за общността може да стане причина да изгубите достъп до профилите си в Uber. Това може да включва определени действия, които извършвате извън приложението, ако преценим, че те застрашават безопасността на общността на Uber, нашите служители и подизпълнители, или нанасят вреди на марката, репутацията или бизнеса на Uber.