Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Ресурси и актуализации за коронавируса (COVID-19)

С ангажимент да помогнем

В помощ на здравните работници

За да не остават хората на предна линия гладни

В помощ на местните ресторанти

Доставки на провизии

В помощ на държавните органи

Важна информация за шофьорите и партньорите за доставка*

Съвети за здраве и безопасност

Шофьори и партньори за доставки*

 • Най-важното е да не шофирате и да не доставяте храна, ако не се чувствате добре.

 • Ако шофирате

 • Ако извършвате доставки*

1/3

Клиенти на Uber

 • Останете вкъщи, ако е възможно

 • Когато предприемате пътуване

 • При поръчка с Uber Eats*

 • Покажете щедрост към шофьора или партньора за доставки*

1/4

Важна информация за ресторантите партньори на пазарите, на които се предлага Uber Eats

 • Указания за безопасност на храните

 • Варианти за доставка за клиентите

 • В подкрепа на органите за обществено здраве

 • Подкрепа за най-засегнатите фирми

1/4