Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Our environmental, social, and governance approach

We envision a future that is more sustainable, equitable, and profitable—not just for us, but also for those who rely on our platform for opportunity. As a global company, we are constantly evaluating risks and opportunities both internal and external. We recognize that various environmental, social, and governance factors can affect our business, and we understand the impact our business can have on society and our stakeholders. By working to align our material ESG priorities with the interests of our business and stakeholders, we aim to apply the appropriate governance, engagement, and thoughtfulness to our approach, which we believe helps enable us to protect and deliver economic value and continual long-term growth.

ESG reporting

Progress starts with taking a serious look at where we stand today and sharing results to drive accountability. Please find our latest reports below.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

Uber is working toward a more sustainable future because it’s the right thing to do for our business, the people who use our platform, and the cities in which we operate.

We continue to publish our progress toward our goals and Uber’s climate impact through our Environmental, Social, and Governance Report and our Climate Assessment and Performance Report.

People and culture

За нас е изключително важно да привлечем и задържим многообразни таланти – хора, които се мотивират и вдъхновяват от нашата мисия. Нуждаем се от дейни хора, които да се стремят да подобрят условията за всички потребители в нашата платформа по цял свят. Знаем, че работата с платформата ни не е подходяща за всички, затова държим на прозрачността относно дейността ни и работната атмосфера в Uber.

Събираме информация от служителите, за да разберем кое е най-важно за тях и защо остават да градят кариерата с нас. По този начин изясняваме приоритетите и подхода си и в резултат на това се фокусираме върху 6 отделни области от нужди на служителите: гордост, принадлежност и равенство, възможност за израстване, възнаграждение, благосъстояние и доверие. Тази стратегия за човешките ресурси гарантира, че нуждите на многообразната работна сила са наш приоритет и продължаваме да работим за справедливи и приобщаващи условия във всяка от тези важни области.

Civil Rights Assessment

Our goal is to help ensure that people can move freely, equitably, and safely. In support of that goal, and following engagement with shareholders, Uber has undergone a Civil Rights Assessment. The assessment was conducted by Covington & Burling, under the direction of former US Attorney General Eric Holder. It was designed to evaluate our impact on rideshare drivers, communities, and employees in the US, with the intent to promote civil rights and identify areas where we can continue to improve as an equitable and inclusive platform.

Управление

Бордът на директорите на Uber се стреми към най-добрите практики в корпоративното управление и твърдо вярва в прозрачността и отчетността пред акционерите ни по отношение на корпоративната култура, управление и отговорност. Работейки, за да изградим управленска структура на световно ниво, нашата публична компания избра влиятелен борд на директори с най-разнообразни знания, умения и опит.

Екологичните, социални и управленски фактори (ESG), определени в нашата оценка на съществеността, са важни за дългосрочния успех на бизнеса и бизнес стратегията ни. Като такива те се наблюдават от борда на директорите на Uber и от независимите комисии за одит, възнаграждения, номиниране и управление.

Uber's ESG reporting may contain forward-looking statements regarding our future business expectations, which involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from the results predicted, and reported results should not be considered as an indication of future performance. Please view our 2024 ESG Report for more.

Greenhouse gas emissions data in Uber's ESG Report has been verified by LRQA. LRQA’s verification statement can be found here.

An overview of Uber's use of carbon offsets can be found here