Прескочи към основното съдържание

Уредете безплатни пътувания за своите гости

Използвайте възможностите на Uber за своите клиенти

Подобрете обслужването на клиенти

По-малко време за координация

Предложете превоз на всички

Предложете на гостите си персонализирано отношение

Погрижете се гостите ви да стигнат до целта си

Първо: насрочвате взимане

Второ: връзка между шофьора и пътника

Готово: следвате напредъка на пътуването в реално време

Първокласно обслужване за важните гости

Повече време в движение, по-малко изчакване

Точното съдействие навреме

„Радикална промяна към по-добро. С това решение нашият хотел отлично посреща нуждите на съвременните пътници.“

Обслужване за клиентите – от врата до врата

Да започваме