Doorgaan naar hoofdinhoud

Houd ook de veiligheid van anderen in gedachten

Everyone has a role to play in helping to create a safe environment. That’s why we have standards on account sharing, account holder age and more.

Het delen van accounts is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk wel is toegestaan in onze richtlijnen, onze voorwaarden of ander beleid. Als je een Uber-app wilt gebruiken, moet je je eigen account registreren. Laat niemand anders je account gebruiken en deel je logingegevens nooit met anderen.

Je moet 18 jaar of ouder zijn om een passagiers-, Uber Eats- of JUMP-account te hebben. Accounthouders kunnen geen rit of bezorging aanvragen voor iemand jonger dan 18 jaar die tijdens de rit of bij het in ontvangst nemen van de bezorging niet door een volwassene wordt begeleid. Accounthouders kunnen ook geen fiets of step huren voor gebruik door personen jonger dan achttien jaar. Dit gedeelte is van toepassing, tenzij onze richtlijnen, voorwaarden of andere beleidsregels hier uitdrukkelijk van afwijken.

Wanneer je via de Uber-app rijdt, is niemand anders dan de aanvragende passagier en de gasten van de passagier toegestaan in de auto. Als je met een auto bezorgt via de Uber Eats-app, mag je tijdens het bezorgen geen passagiers in de auto hebben. De accounthouder is tijdens ritten via Uber verantwoordelijk voor het gedrag van alle passagiers. Als je een rit of een bezorging aanvraagt, of een fiets, bromfiets of step huurt voor een andere volwassene, word je verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar gedrag tijdens de rit of bezorging.

Uber-apps tonen informatie over Uber-partners, bezorgers en hun voertuigen aan passagiers en klanten om het ophalen of de bezorging soepel te laten verlopen. Dit betreft onder andere het kenteken, het merk, het model, de profielfoto en de naam.

Gebruik van een veiligheidsgordel kan de meest effectieve manier zijn om levens te redden en letsel als gevolg van een auto-ongeluk te verminderen. Elke bezorger die een auto gebruikt, elke Uber-partner en elke passagier moet altijd een autogordel omdoen, ook op de achterbank. Passagiers moeten altijd een auto aanvragen met voldoende zitplaatsen voor iedereen in hun gezelschap en Uber-partners moeten een rit weigeren als de auto niet voor elke passagier een zitplaats met veiligheidsgordel heeft.

Draag een geschikte helm als je op een fiets, bromfiets of step rijdt. Dit verhoogt je veiligheid. Helmen bieden bescherming als je ze draagt volgens de instructies van de fabrikant, zoals laag op het voorhoofd en aansluitend onder je kin. Een helm dragen is verplicht waar dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving.

Iedereen die de Uber-apps gebruikt, kan ervoor kiezen om een rit of bezorging geheel of gedeeltelijk vast te leggen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dit met als doel om een probleem vast te leggen dat ze eventueel aan Uber of een relevante instantie willen melden. Het kan zijn dat de toepasselijke wet- of regelgeving een persoon die opnameapparatuur gebruikt ertoe verplicht om personen die opgenomen worden hiervan op de hoogte te stellen of deze om toestemming te vragen. Bekijk de toepasselijke wet- en regelgeving om te bepalen of dit van toepassing is.

Het is niet toegestaan om een foto, audio- of video-opname van een persoon uit te zenden.

Als je onderweg bent, moet je je steentje bijdragen aan je eigen veiligheid en aan de veiligheid van anderen. Dit betekent dat je je ogen op de weg moet houden, goed uitgerust moet zijn en voorbereid moet zijn op situaties waarin snel moet worden gehandeld. We beoordelen meldingen van mogelijk onveilig rijgedrag.

Uber-partners en bezorgers moeten hun voertuig, inclusief remmen, veiligheidsgordels en banden, in goede staat houden. Dit betekent dat je voertuig moet worden onderhouden volgens de veiligheids- en onderhoudsnormen van de branche en dat alle relevante wet- en regelgeving moet worden nageleefd.

Veilig op weg betekent zelf ook veilig rijden. Let daarom op alle verkeersdeelnemers.

Uber kan aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van ons platform tijdens noodsituaties te waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, volksgezondheidscrises en andere crisissituaties.

Als Uber bijvoorbeeld van een gezondheidsautoriteit bericht ontvangt dat een gebruiker van het Uber-platform mogelijk een gevaar vormt, kunnen we het account van die persoon op de wachtlijst plaatsen totdat het redelijkerwijs veilig is om de persoon het gebruik van het Uber-platform te laten hervatten. We kunnen er ook voor zorgen dat personen in een hele stad of regio het Uber-platform helemaal niet of slechts gedeeltelijk kunnen gebruiken om te voldoen aan de richtlijnen van de autoriteiten bij volksgezondheidscrises, natuurrampen of andere crisissituaties, of wanneer beschikbaarheid van het Uber-platform een duidelijk gevaar vormt.

Meer communityrichtlijnen bekijken

Behandel iedereen met respect

Houd je aan de wet

*Deze informatie wordt beheerd door een externe partij en Uber is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.